Strane svijeta
Sjeverozapad Sjever Sjeveroistok
Zapad Kompas Istok
Jugozapad Jug Jugoistok

Jugoistok (SE) je jedna od četiri sporedne strane svijeta. Nalazi se između juga i istoka, nasuprot sjeverozapadu.

Označava se sa 135°.