Zapad

strana svijeta
Za ostala značenja, vidi Zapad (razvrstavanje).
Strane svijeta
Sjeverozapad Sjever Sjeveroistok
Zapad Kompas Istok
Jugozapad Jug Jugoistok

Zapad (W) je jedna od glavnih strana svijeta, nasuprot istoku. Ako se gleda sa Zemlje, čini se da na njemu Sunce zalazi.

Na kartama zapad se nalazi na lijevoj strani, ukoliko to nije drugačije označeno i označava se sa 270° ili 9 sati.

Zapad se također koristi kao odrednica za tzv. Zapadnu civilizaciju pod kojom se najčešće smatraju Zapadna Evropa i Sjeverna Amerika, iako se ponekad ubrajaju i Australija ili Novi Zeland koji su na istočnoj polutci.