Strane svijeta
Sjeverozapad Sjever Sjeveroistok
Zapad Kompas Istok
Jugozapad Jug Jugoistok

Strane svijeta su četiri glavna smjera u odnosu na lokaciju na Zemljinoj površini. Odnose se na horizont i položaj Zemljine osi i određuju smjer geografskih koordinata na:

Kratice strana svijeta na engleskom

U određenim kulturama (kao primjerice u budističkoj ili indijanskim kulturama) ta se koncepcija proširuje na šest strana svijeta: proširuje se dodatno na zenit (prema gore/prema nebu) i nadir (prema dolje ili prema Zemlji).

Upotreba

uredi

Strane svijeta se koriste uglavnom za geografsku orijentaciju na Zemlji, ali se mogu izračunati na bilo kojim rotirajućem astronomskim tijelu.

Podjela

uredi

Strane svijeta se dijele na osnovne (glavne) i sporedne.

Glavne
Sporedne

Strane svijeta u praksi se uglavnom označavaju engleskim kraticama (North, South, East, West).