Treća dinastija Egipta

Dinastije faraona
starog Egipta
predinastički Egipat
protodinastički period
rani dinastički period
1. 2.
Staro kraljevstvo
3. 4. 5. 6.
prvi prelazni period
7. 8. 9. 10.
11. (samo Teba)
srednje carstvo
11. (ceo Egipat)
12. 13. 14.
drugi prelazni period
15. 16. 17.
Novo carstvo
18. 19. 20.
treći prelazni period
21. 22. 23. 24. 25.
kasni period
26. 27. 28.
29. 30 31.
Grčko-rimski period
Ptolomejska dinastija-Rimsko Carstvo

Poznati vladari u historiji Egipta, za Treću dinastiju.

Treća, Četvrta, Peta i Šesta Dinastija drevno Egipta se često stavljaju pod zajednički naziv Staro egipatsko kraljevstvo.

Treća dinastija
Ime Napomene Datumi
Sanakhte - 26862668. pne.
Djoser Naručio Stepenastu piramidu po nacrtu Imhotepa 26682649. pne.
Sekhemkhet - 26492643. pne.
Khaba - 26432637. pne.
Huni - 26372613. pne.

Dok Manethon spominje izvjesnog Necherophesa, a Torinski popis kraljeva navodi ime Nebke, kao prvog faraona Treće dinastije Egipta, većina današnjih egiptologa vjeruje da je Djoser bio prvi kralj te dinastije, ukazujući na poredak kojim su neki od prethodnika faraona Khufu u Papirusu Westcara koji sugerira kako bi se Nebka trebao smjestiti između Djosera i Hunija, a ne prije Djosera. Mnogo je važnije to da su pečati s Djoserovim imenom pronađeni na ulazu u Khasekhemwyjev grob u Abydosu što ukazuje da je Djoser, a ne Sanakhte pokopao i naslijedio tog kralja. Pisar koji je sastavio Torinski popis kraljeva je, pak, Djoserovo ime napisao crvenom tintom što ukazuje da su drevni Egipćani priznali historijskog važnost tog kralja za njihovu kulturu.

U svakom slučaju je Djoser najpoznatiji od svih kraljeva ove dinastije, i to zato što je od svog vezira Imhotepa naručio najstariju danas očuvanu piramidu, Stepenastu piramidu. Neki stručnjaci vjeruju da je Imhotep živio i u doba faraona Hunija.

Postoji malo pouzdanih podataka o Sekhemkhetu. S druge strane se vjeruje kako je Khaba najvjerojatnije sagradio Naslaganu piramidu kod Zawyet el'Aryana.

Huni, posljednji kralj dinastije je, kao i Djoser, imao uvaženog vezira zvanog Kagemni. U doba XX dinastije, tekst zvan Upute je pripisan Kagemniju.