Portal:Crna Gora


Dobro došli na


Položaj Crne Gore
Položaj Crne Gore

Crna Gora je država koja se nalazi na Balkanskom poluostrvu u jugoistočnoj Europi.

Na sjeveru graniči sa Bosnom i Hercegovinom i Hrvatskom, na istoku sa Srbijom, na jugu s Albanijom a na zapadu izlazi na Jadransko more.

Glavni grad je Podgorica, dok je drevna prestonica bila Cetinje. Ime Crna Gora se prvi put javlja 1296. u obliku «otь Črne Gore» što se vjerovatno odnosilo na šumoviti Lovćen.

dalje...


   

Bijelo Polje je grad u Crnoj Gori. Nalazi u dolini koju preseca planinska reka Lim. Arheološka istraživanja ubedljivo govore o postojanju naselja u ovom kraju još u dalekoj prošlosti. Bjelopoljski kraj bio je naseljen još u neolitu (5.000 do 3.000 godina prije n. e.). U selu Bijedići-Trnje, pronađenja je keramika koja pripada Vinčanskoj kulturi, mlađeg neolita.(Cijeli članak...)

   
   

Petar Lubarda (19071974), jedan od najvećih jugoslovenskih slikara 20. veka, član SANU i JAZU. Osnovnu školu je pohađao u Ljubotinju, Cetinju i Herceg Novom, a gimnaziju u Herceg Novom, Šibeniku, Sinju i Nikšiću gde počinje da slika. (Cijeli članak...)

   
Panorama kod Kapetanovog jezera.
   

Ostali portali na Wikipediji