Patrijarh srpski Teofan

Patrijarh Teofan je bio partijarh srpske crkve (1446— ).

Povodom ustoličenja patrijarha Dimitrija u Peći, Stevan Dimitrijević objavio je u Spomenici, štampanoj tim povodom, spisak srpskih arhiepiskopa i patrijaraha. Iza patrijarha Nikona, koji se pominje od 1419--1435. godine, naveo je patrijarha Teofana kao njegovog naslednika 1446. godine.

Ima istoričara koji ga ne pominju u popisu patrijaraha srpskih ili se pominje patrijarh Teodosije nakon patrijarhe Nikona, kao što je slučaju u Pomeniku iz vremena despota Đurđa Brankovića. U tom slučaju se očigledno radi o patrijarhu Teofanu koji je pogrešno nazvan Teodosije.

Literatura

uredi
  • Narodna enciklopedija (1927 g.)
Prethodnik:
Sveti Nikon
patrijarh srpski
1446—?
Nasljednik:
Nikodim II