Europijum

(Preusmjereno sa stranice Europij)
Sm - Eu - Gd
 
Eu
Am  
 
 

Opšti podaci
Ime, simbol,atomski broj Europijum, Eu, 63
Pripadnost skupu lantanoida
grupa, perioda  , 6
gustina, tvrdoća 5244 kg/m3, 1,5
Boja siva
Osobine atoma
atomska masa 151,964 u
atomski radijus 185 (231) pm
kovalentni radijus bez podataka
van der Valsov radijus bez podataka
elektronska konfiguracija [Xe]4f76s2
e- na energetskim nivoima 2, 8, 18, 25, 8, 2
oksidacioni broj 3
Osobine oksida srednje bazni
kristalna struktura regularna prostorno
centrirana
fizičke osobine
agregatno stanje čvrsto
temperatura topljenja 1099 K (826 °C)
temperatura ključanja 1800 K (1527 °C)
molska zapremina 28,97×10-3 m3/mol
toplota isparavanja 143,5 kJ/mol
toplota topljenja 9,21 kJ/mol
pritisak zasićene pare 144 Pa (1345 K)
brzina zvuka bez podataka
Ostale osobine
elektronegativnost 1,20 (Pauling)
1,01 (Alred)
specifična toplota 180 J/(kg*K)
specifična provodljivost 1,12×106 S/m
toplotna provodljivost 13,9 W/(m*K)
I energija jonizacije 547,1 kJ/mol
II energija jonizacije 1085 kJ/mol
III energija jonizacije 2404 kJ/mol
IV energija jonizacije 4120 kJ/mol
Najstabilniji izotopi
izotop zast. v.p.r. n.r. e.r. MeV p.r.
150Eu (veš.) 36,9 godina z.e. 2,261 150Sm
151Eu 47,8% stabilan izotop sa 88 neutrona
152Eu (veš.) 13,516 godina z.e. 1,874 152Sm
β- 1,819 152Gd
153Eu 52,2% stabilan izotop sa 90 neutrona
Tamo gde drugačije nije naznačeno,
upotrebljene su SI jedinice i normalni uslovi.

Objašnjenja skraćenica:

zast.=zastupljenost u prirodi,
v.p.r.=vreme polu raspada,
n.r.=način raspada,
e.r.=energija raspada,
p.r.=proizvod raspada,
z.e=zarobljavanje elektrona

Europijum (Eu, latinski - europium) - je lantanoid. Ime je dobio po kontinentu Evropa.

Zastupljenost: Europijum je zastupljen u zemljinoj kori u količini od 2,1 ppm. Najvažniji minerali evropijuma su:

  • monacit (Ce,La,Th,Nd,Y,Pr,Eu)PO4 i
  • (Ce,La,Nd,Y,Pr,Eu)CO3F