Tangens
Osnovne osobine
Parnost neparna
Domen ((k-1/2)π,(k+1/2)π)
Kodomen (-∞,∞)
Period π
Specifične vrednosti
Nule
Specifične osobine
Asimptote (k+1/2)π
Prevoji
Ulazak u nulu pod uglom π/4
Promenljiva k je ceo broj.

Tangens je trigonometrijska funkcija izvedena od sinusa i kosinusa. Definicija joj glasi:

Spoljašnje veze uredi

SinusKosinusTangensKotangensSekansKosekans
Funkcijasin(x)cos(x)tg(x)ctg(x)sec(x)cosec(x)
Inverznaarcsin(x)arccos(x)arctg(x)arcctg(x)arcsec(x)arccosec(x)
Hiperboličnasinh(x)cosh(x)tgh(x)ctgh(x)sech(x)cosech(x)
Inv. hiperbolična arcsinh(x) arccosh(x) arctgh(x) arcctgh(x) arcsech(x) arccosech(x)