Kosinus hiperbolični

Kosinus hiperbolični
Osnovne osobine
Parnost parna
Domen (-∞,∞)
Kodomen [1,∞)
Specifične vrednosti
Lok. minimumi (0,1)
Specifične osobine
Ulazak u nulu pod uglom 0

Kosinus hiperbolički: je parna funkcija, čiji se domen kreće u granicama (-∞,∞), a kodomen [1,∞), sa minimumom u nuli. Osa simetrije funkcije je y-osa, a asimptota nema. Jedna od definicija glasi:

Eksterni linkovi uredi

SinusKosinusTangensKotangensSekansKosekans
Funkcijasin(x)cos(x)tg(x)ctg(x)sec(x)cosec(x)
Inverznaarcsin(x)arccos(x)arctg(x)arcctg(x)arcsec(x)arccosec(x)
Hiperboličnasinh(x)cosh(x)tgh(x)ctgh(x)sech(x)cosech(x)
Inv. hiperbolična arcsinh(x) arccosh(x) arctgh(x) arcctgh(x) arcsech(x) arccosech(x)