Inverzne trigonometrijske funkcije

Inverzne trigonometrijske funkcije su arcsin x (arkus-sinus iks), arccos x (arkus-kosinus), arctg x (arkus-tangens), arcctg x (arkus-kotangens). One su inverzne trigonometrijskim funkcijama sin x (sinus iks), cos x (kosinus), tg x (tangens), ctg x (kotangens). Prefiks arkus im dolazi od latinske reči arcus - luk, ugao. Nazivaju se i ciklometrijske funkcije. U nekim zemljama pišu ih na uobičajen, opšti način za inverzne funkcije: sin-1x, cos-1x, tg-1x, ctg-1x.

Pored ovih postoje i inverzne trigonometrijske funkcije arkus sekans (arcsec x) i arkus kosekans (arccsc x). One su inverzne trigonometrijskim funkcijama sekans iks (sec x), kosekans (csc x), koje se malo ređe upotrebljavaju. NJihove osobine su detaljije opisane uz pojam: Ravninska trigonometrija.