Arkus sinus
Osnovne osobine
Parnost neparna
Domen [-1,1]
Kodomen [-π/2,π/2]
Specifične vrednosti
Nule 0
Specifične osobine
Prevoji (0,0)
Ulazak u nulu pod uglom π/4

Arkus sinus je funkcija inverzna sinusnoj funkciji na njenom ograničenom intervalu [-π/2,π/2]. Koristi se za određivanje veličine ugla u ovom opsegu, kada je poznata vrednost njegovog sinusa.

Formule uredi

Slede neke od formula koje se vezuju za arkus sinus:

  (pravilo komplementarnih uglova)
  (neparnost f-je)
 

Preko formule za polovinu ugla se dobija i:

 

Izvod:

 

Predstavljanje u formi integrala:

 

Predstavljanje u formi beskonačne sume:

 

Vanjske veze uredi

SinusKosinusTangensKotangensSekansKosekans
Funkcijasin(x)cos(x)tg(x)ctg(x)sec(x)cosec(x)
Inverznaarcsin(x)arccos(x)arctg(x)arcctg(x)arcsec(x)arccosec(x)
Hiperboličnasinh(x)cosh(x)tgh(x)ctgh(x)sech(x)cosech(x)
Inv. hiperbolična arcsinh(x) arccosh(x) arctgh(x) arcctgh(x) arcsech(x) arccosech(x)