Sinus hiperbolični

Sinus hiperbolični
Osnovne osobine
Parnost neparna
Domen (-∞,∞)
Kodomen (-∞,∞)
Specifične vrednosti
Nule (0,0)
Specifične osobine
Prevoji (0,0)

Sinus hiperbolični je neparna, monotono rastuća funkcija, čiji se domen i kodomen kreću u granicama (-∞,∞). Definicija ove funkcije je:

U svoj jedini prevoj ulazi u nuli, pod ugom π/4. Nema asimptota.

Spoljašnje vezeUredi

Trigonometrijske i hiperbolične funkcije
SinusKosinusTangensKotangensSekansKosekans
Funkcijasin(x)cos(x)tg(x)ctg(x)sec(x)cosec(x)
Inverznaarcsin(x)arccos(x)arctg(x)arcctg(x)arcsec(x)arccosec(x)
Hiperboličnasinh(x)cosh(x)tgh(x)ctgh(x)sech(x)cosech(x)
Inv. hiperbolična arcsinh(x) arccosh(x) arctgh(x) arcctgh(x) arcsech(x) arccosech(x)