Saobraćaj u Litvaniji

Republika Litvanija se nalazi na krajnjem istoku Evropske unije, pa se i saobraćaj zemlje oslanja na veze ovog udruženja i zemalja istočno od nje, najviše Rusije. Sve ovo pogoduje razvoju prometnog saobraćaja u zemlji.

Savremeni autoput kod Kaunasa
Železnička stanica u Viljnjusu

Litvanija ima razvijen drumski, železnički, vazdušni i vodni saobraćaj. Glavni saobraćajni čvor u zemlji je glavni grad, Viljnjus.

 
Tipična lokomotiva u Litvaniji

Glavno železničko preduzeće u Litvaniji su "Litvanske železnice" u vlasništvu države.

Ukupna dužina železničke mreže u Litvaniji je 1.990 km, od čega je 122 km elekrifikovano (2001. g.). Veći deo pruga u Litvaniji su, shodno svim zemljama bivšeg SSSRa, šire od standarsne širine - 1524 mm. Dužina pruga sa užim kolosekom od preovlađujućeg je 191 km, od toga 22 km standardne širine. Poslednjih godina pruge se brzo obnavljaju i unapređuju. Ovo važi posebno za najvažnije pruge u Litvaniji, a to su:

U Litvaniji ne postoje linije tramvaja, metroa ili gradske železnice.


Železnička veza sa susednim zemljama:

 
Karta autoputeva u Litvaniji
 
Baltički put


  Za više informacija pogledajte članak Autoputevi u Litvaniji

Ukupna dužina puteva u Litvaniji je 21.328 km, od toga sa čvrstom podlogom 12.912 km (2006. godine). Litvanija je bila jedina zemlja bivšeg SSSRa sa razvijenom autoputnom mrežom, a danas dužina autoputeva iznosi 320 km. Izgradnja savremenih saobraćajnica je intenzivna, naročito prema zemljama Evropske unije. Autoputevi u zemlji nose dvojnu oznaku "A+broj". Autoputevi i magistralni putevi uglavnom prate važne evropske koridore (E67, E77, E85, E262, E272).


Najvažniji putevi u Litvaniji su:


 
Luka u Klajpedi

Litvanija je primorska zemlja i izlazi na Baltičko more. U državi postoje dve značajne pomorske luka, od kojih je najvažnija luka Klajpeda. Druga luka je Palanga. Trgovačka mornarica Litvanije je značajna spram veličin države.

Unutarkopneni plovni putevi u Litvaniji su dugi oko 600 km, mada dobar deo pripada manjim rekama, koje su ograničeno plovne. Najvažnija reka za plovidbu je Njemen sa lukama Viljnjus, Kaunas, Jurbakas.


Gasovodi i naftovodi

uredi

Naftovod: Dužina tokova je 105 km (1992. godine).

Gasovod: Dužina tokova je 760 km (1992. godine).


 
Glavna zgrada Aerodroma u Viljnjusu


  Za više informacija pogledajte članak Aerodromi u Litvaniji

U Litvanija je sedište nekoliko aviokompanija, od kojih je najpoznatija Er Litvanija. U državi postoji 72 zvanično upisana aerodroma, od toga samo 9 sa tvrdom podlogom (2001. godine). 7 aerodroma poseduje IATA kod (IATA Airport Code), a 4 aerodroma od njih se smatra međunarodnim aerodrmima. To su:


Najveći i najvažniji aerodrom u zemlji je Međunarodni aerodrom "Viljnjus", koji se nalazi 9 km južno od grada. Većina drugih aerodroma služi za niskotarifne letove i u svom prometu oslanja se ili na turizam ili na litvansku dijasporu.