Prometijum

(Preusmjereno sa stranice Prometij)
Nd - Pm - Sm
 
Pm
Np  
 
 

Opšti podaci
Ime, simbol,atomski broj Prometijum, Pm, 61
Pripadnost skupu lantanoida
grupa, perioda  , 6
gustina, tvrdoća 7264 kg/m3, bd
Boja siva
Osobine atoma
atomska masa 145 u
atomski radijus 185 (205) pm
kovalentni radijus bez podataka
van der Valsov radijus bez podataka
elektronska konfiguracija [Xe]4f56s2
e- na energetskim nivoima 2, 8, 18, 23, 8, 2
oksidacioni broj 3
Osobine oksida srednje bazni
kristalna struktura heksagonalna
fizičke osobine
agregatno stanje čvrsto
temperatura topljenja 1373 K (1100 °C)
temperatura ključanja 3273 K (3000 °C)
molska zapremina 20,23×10-3 m3/mol
toplota isparavanja bez podataka
toplota topljenja 86,7 kJ/mol
pritisak zasićene pare bez podataka
brzina zvuka bez podataka
Ostale osobine
Elektronegativnost 1,13 (Pauling)
1,07 (Alred)
specifična toplota 180 J/(kg*K)
specifična provodljivost bez podataka
toplotna provodljivost 17,9 W/(m*K)
I energija jonizacije 540 kJ/mol
II energija jonizacije 1050 kJ/mol
III energija jonizacije 2150 kJ/mol
IV energija jonizacije 3970 kJ/mol
Najstabilniji izotopi
izotop zast. v.p.r. n.r. e.r. MeV p.r.
144Pm (veš.) 363 dana z.e.   144Nd
145Pm (veš.) 17,7 godina z.e. 0,163 145Nd
146Pm (veš.) 5,53 godina z.e. 1,472 146Nd
β- 1,542 146Sm
147Pm (veš.) 2,6234 godina β- 0,224 147Sm
Tamo gde drugačije nije naznačeno,
upotrebljene su SI jedinice i normalni uslovi.

Objašnjenja skraćenica:

zast.=zastupljenost u prirodi,
v.p.r.=vreme polu raspada,
n.r.=način raspada,
e.r.=energija raspada,
p.r.=proizvod raspada,
z.e=zarobljavanje elektrona

Prometijum (Pm, latinski - promethium) - je lantanoid. Ime je dobio po Prometeju, ličnosti iz grčke mitologije.

Zastupljenost: Prometijum je zastupljen u zemljinoj kori u tragovima pri rudama urana.