Amonovi vrhovni svećenici u Tebi (Dvadeset prva dinastija) - Drugi jezici