Jakov ili Jakob, ili Jakub, (hebrejski: יַעֲקֹב, moderni: Yaʿaqov, tiberijski: Yaʿăqōḇ; arapski: يعقوب, Yaʿqūb; "drži petu"), također poznat kao Izrael, ili Izrailj (hebrejski: יִשְׂרָאֵל, moderni: Yisraʾel, tiberijski: Yiśrāʾēl; arapski: اسرائيل, Isrāʾīl; "Borio se s Bogom"), je treći biblijski patrijarh. Njegov otac je Isak, a djed mu je Abraham. Jakov je igrao važnu ulogu u nekim od događaja opisanim u Knjizi Izlaska.

Jakov se hrva s anđelomGustave Doré, 1855

Vanjske veze uredi


Proroci judaizma i kršćanstva u Hebrejskoj Bibliji
Abraham · Isaak · Jakov · Mojsije · Aaron · Mirijam · Eldad · Medad ·Sedamdeset glavara Izraela · Jošua · Fines  

Deborah · Samuel · Saul · Saulovi ljudi · David · Solomon | Gad · Natan · Ahiyah · Elijah · Eliša | Izaija · Jeremija · Ezekijel

Hosea · Joel · Amos · Obadija · Jona · Micah · Nahum · Habakkuk · Zefanija · Haggai · Zekarija · Malachi  

Šemaijak · Iddo · Azarija · Hanani · Jehu · Mikaija · Jahaziel · Eliezer · Zechariah ben Jehoiada · Oded · Huldah · Urija

Judaizam:
Sarah · Rebeka · Joseph · Eli · Elkanah · Hannah · Abigail · Amoz · Beeri (otac Hosein) · Shallum (stric Jeremijin) · Hanamel (rođak Jeremijin) · Buzi · Mordekaj · Ester · (Baruch)
Kršćanstvo:
Abel · Enoh · Danijel
Ne-židovski: Kenan · Noa · Eber · Bithiah · Beor · Balaam · Balak · Job · Eligaaz · Bildad · Zofar · Elihu
p  r  u