Hosea, Hošea ili Osija (hebrejski: הוֹשֵׁעַ, moderni: Hošeaʿ tiberijski: Hôšēăʿ ; "Spasenje/je Gospod", grčki Ὠσηέ = Ōsēe) je bio sin Beerija i prorok Izraela u 8. vijeku pne. On je jedan od Dvanaest proroka židovske Biblije, također poznat kao jedan od Manjih proroka u kršćanskom Starom zavjetu.

Ruska ikona s likom proroka Hošeje/Osije iz 18. vijeka

tober 17 falls on October 30 of the modern Gregorian Calendar).

Eksterni linkovi uredi

Proroci judaizma i kršćanstva u Hebrejskoj Bibliji
Abraham · Isaak · Jakov · Mojsije · Aaron · Mirijam · Eldad · Medad ·Sedamdeset glavara Izraela · Jošua · Fines  

Deborah · Samuel · Saul · Saulovi ljudi · David · Solomon | Gad · Natan · Ahiyah · Elijah · Eliša | Izaija · Jeremija · Ezekijel

Hosea · Joel · Amos · Obadija · Jona · Micah · Nahum · Habakkuk · Zefanija · Haggai · Zekarija · Malachi  

Šemaijak · Iddo · Azarija · Hanani · Jehu · Mikaija · Jahaziel · Eliezer · Zechariah ben Jehoiada · Oded · Huldah · Urija

Judaizam:
Sarah · Rebeka · Joseph · Eli · Elkanah · Hannah · Abigail · Amoz · Beeri (otac Hosein) · Shallum (stric Jeremijin) · Hanamel (rođak Jeremijin) · Buzi · Mordekaj · Ester · (Baruch)
Kršćanstvo:
Abel · Enoh · Danijel
Ne-židovski: Kenan · Noa · Eber · Bithiah · Beor · Balaam · Balak · Job · Eligaaz · Bildad · Zofar · Elihu
p  r  u