Saul (שאול המלך) (ili Sha'ul) (hebrejski: שָׁאוּל, moderni: Šaʾul tiberijski: Šāʾûl ; "upitao") (vladao 1047. pne. - 1010. pne.) je u Prvoj knjizi Samuelovoj, Prvoj knjizi ljetopisa i Kur'anu naveden kao prvi kralj Kraljevstva Izrael. Saul je vladao iz Gibeaha posljednjih desetljeća 2. milenijuma pne. Kada mu je kraljevstvo palo pod udar Filistejaca, njen dio je pao pod Filistejce, dok su se za ostatak borili njegov preživjeli sin Ish-bosheth i suparnik David. Saulova tradicionalna biografija u Knjizi Samuelovoj otkriva dva izvora, različita jedan od drugog.

David i Saul, slika Juliusa Kronberga iz 1885. godine.

Vanjski linkovi

uredi


Saul od Ujedinjenog Kraljevstva Izraela i Jude
bočni ogranak od Pleme Benjamin
Nova titula
kralj pomazan
kao zamjena sucu Samuelu
Kralj Ujedinjenog Kraljevstva
Izraela i Jude

1047. pne. – 1010. pne.
Slijedi:
Ish-bosheth


Proroci judaizma i kršćanstva u Hebrejskoj Bibliji
Abraham · Isaak · Jakov · Mojsije · Aaron · Mirijam · Eldad · Medad ·Sedamdeset glavara Izraela · Jošua · Fines  

Deborah · Samuel · Saul · Saulovi ljudi · David · Solomon | Gad · Natan · Ahiyah · Elijah · Eliša | Izaija · Jeremija · Ezekijel

Hosea · Joel · Amos · Obadija · Jona · Micah · Nahum · Habakkuk · Zefanija · Haggai · Zekarija · Malachi  

Šemaijak · Iddo · Azarija · Hanani · Jehu · Mikaija · Jahaziel · Eliezer · Zechariah ben Jehoiada · Oded · Huldah · Urija

Judaizam:
Sarah · Rebeka · Joseph · Eli · Elkanah · Hannah · Abigail · Amoz · Beeri (otac Hosein) · Shallum (stric Jeremijin) · Hanamel (rođak Jeremijin) · Buzi · Mordekaj · Ester · (Baruch)
Kršćanstvo:
Abel · Enoh · Danijel
Ne-židovski: Kenan · Noa · Eber · Bithiah · Beor · Balaam · Balak · Job · Eligaaz · Bildad · Zofar · Elihu
p  r  u