Za podatke o imu Deborah, v. Deborah (ime)
Za podatke o dadilji Rebekinoj, spomenutoj u Knjizi postanka, v. Deborah (Knjiga Postanka)

Deborah, Debora, Devora ili Dvora (hebrejski: דְּבוֹרָה, moderni: Dəvora tiberijski: Dəḇôrāh ; "Bee") bila je proročica, četvrti Sudac i jedina Sutkinja pred-monarhijskog Izraela u Starom zavjetu (Tanakh). Priča o njoj se spominje dvaput u poglvaljima 4 i 5 Sudaca. Prva pripovijest je u prozi, e navodi pobjedu izraelitskih snaga na čelu s vojskovođom Barakom, koga je Deborah nazvala ali i rekala da sam neće postići konačnu pobjedu nad kanaanskim generalom Siserom. Ta je čast pripala Jael, supruzi Heber, kenitskog majstora šatora. Jael je ubila Siseru zabivši klin od šatora u njegovu glavu dok je spavao.

Grob kraj Tel Kadesha koji se pripisuje Baraku i Deborah

Suci u 5. poglavlju navode istu priču u pjesničkoj formi. Ovaj odlomak, često nazivan Pjesma o Deborah može datirati u 8. vijek pne., što ga čuini jednim od najstarijih dijelova Biblije i najstarijem primjeru hebrejske poezije.

Dva datuma se spominju u tekstu - 28:30 i 28:31 - prvi spominje pad Efraimov (722. pne.), a drugi na vrijeme početaka Kraljevske kuće Izraela.

Taj odlomak je važan jer predstavlja jedan od najstarijih poznatih opisa žena-ratnica.

Pjesma je mogla biti uvršetna u Knjigu ratova gospodinovih spomenutih u Brojevima 21:14.

Proročica Deborah na ilustraciji Gustavea Dorea

Malo se zna o osobnom životu Deborah'. Izgleda da je bila udata za čovjeka po imenu Lapidoth (što znači "baklje"), ali se, s obzirom da ime nije spomenuto izvan Knjige o sucima, može pretpostaviti da je jednostavno imala "vatreni" duh. Bila je pjesnikinja i svoje je presude donosila ispod palme između Ramaha i Bethela u zemlji Benjamina. Neki za nju navode da je majka Izraela. Nakon pobjede nad Siserom i kanaanskom vojskom, u zemlji je vladao mir četrdeset godina.

Povezano

uredi

Vanjske veze

uredi
Proroci judaizma i kršćanstva u Hebrejskoj Bibliji
Abraham · Isaak · Jakov · Mojsije · Aaron · Mirijam · Eldad · Medad ·Sedamdeset glavara Izraela · Jošua · Fines  

Deborah · Samuel · Saul · Saulovi ljudi · David · Solomon | Gad · Natan · Ahiyah · Elijah · Eliša | Izaija · Jeremija · Ezekijel

Hosea · Joel · Amos · Obadija · Jona · Micah · Nahum · Habakkuk · Zefanija · Haggai · Zekarija · Malachi  

Šemaijak · Iddo · Azarija · Hanani · Jehu · Mikaija · Jahaziel · Eliezer · Zechariah ben Jehoiada · Oded · Huldah · Urija

Judaizam:
Sarah · Rebeka · Joseph · Eli · Elkanah · Hannah · Abigail · Amoz · Beeri (otac Hosein) · Shallum (stric Jeremijin) · Hanamel (rođak Jeremijin) · Buzi · Mordekaj · Ester · (Baruch)
Kršćanstvo:
Abel · Enoh · Danijel
Ne-židovski: Kenan · Noa · Eber · Bithiah · Beor · Balaam · Balak · Job · Eligaaz · Bildad · Zofar · Elihu
p  r  u