Yael, Jael ili Jailj (hebrejski Ya'el, יעל, hebrejski naziv za nubijskog kozoroga) je lik koji se spominje u Knjizi o sucima Hebrejske Biblije kao heroina koja je ubila Siseru te tako spasila Izrael od vojske kralja Jabina. Bila je supruga Hebera od Kenita.

Palma MlađiJael ubija Siseri, by .

Bog je rekao proročici Deborah da će spasiti Izrael od kralja Jabina. Deborah je pozvala Baraka da okupi vojsku i bori se s Jabinovom vojskom na ravnici Esdraelon. Barak je zatražio da mu se Deborah pridruži na bojištu. Deborah je pristala ali i prorekla da će čast da ubije neprijateljskog vojskovođu pripasti ženu. Jabinovu je vojsku vodio Sisera (Suci 4:2), koji je pobjegao nakon poraza.

Jael je prihvatila pobjeglog Siseru u naselju Heber na ravnici Zaanaim. Jael ga je lijepo primila, i dala mu 'lebben' (maslac ili zgrušano miljeko) 'u velikoj zdjeli'. Sisera je, nakon toga, dobro nahranjen, zaspao. Dok je spavao, Jael mu se prikrala s čekićem i klinom od šatora. Klin mu je zabila kroz obje sljepoočnice i prikovala ga za tlo.

Zbog ubojstva Sisere, Bog je Izraelu dao pobjedu. Zbog toga se u Biblija naziva 'blagoslovljenom'.

Eksterni linkovi uredi