Tanakh ili hebrejska Biblija, je hebrejska zbirska svetih spisa koju hrišćani nazivaju Starim zavetom.

Hebrejski prepis Tanaha iz 11. veka
Tanak

Naziv je nastavo od početnih slova njenog sadržaja: ime prve grupe na počinje slovom T, druge slovom N, a treće slovom K. U hebrejskom jeziku se za skraćenice dodaje slovo ”a” između suglasnika i tako dobijamo reč TaNaH (slovo ”k” na kraju reči postaje ”h”).[1]

Knjige Tanaha

uredi

Godine 424. pne. Jevreji usvajaju trideset i pet knjiga koje čine Tanakh[1]. Mnogi naučnici smatraju da je kanonizacija Tanaha potpuno završena tek oko 90/100. godine od strane jevrejskog sinoda u gradu Javne (lat. Jamnia) na obali Sredozemnog mora.[1]

Jevreji dele knjige Tanaha u tri grupe. Prvu grupu čini pet Mojsijevih knjiga i ona se zove ”Tora” ili u slobodnom prevodu ”zakon”. Drugu grupu knjiga čini devetnaest knjiga, i one se nazivaju ”Neviim”, što znači ”proroci”. Treću grupu čini jedanaest knjiga, i ona se na hebrejskom zove ”Ketuvim” što znači ”spisi”.[1]

Glavni članak: Tora

Zakon (heb. Tora) čine sledeće knjige:

Nevi'im

uredi
Glavni članak: Nevi'im

Proroci (heb. Neviim) čine sledeću skupinu knjiga:

Ketuvim

uredi
Glavni članak: Ketuvim

Spisi (heb. Ketuvim) čine sledeću skupinu knjiga:

Izvori

uredi
  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 Željko Stanojević, Kumranaski spisi, izdavači Metafizika i Institut za hebrejski jezik, Beograd[1]

Vidi još

uredi