Danijel ili Danilo, originalno Daniel (hebrejski: דָּנִיּאֵל, moderni: Daniyyel tiberijski: Dāniyyêl ;perzijski: دانيال, Dâniyal ili Danial, također Dani, داني ; arapski: دانيال, Danyal) je ličnost koja se pojavljuje u Hebrejskoj Bibliji i predstavlja glavnog protagonista Knjige o Danijelu. Ime "Daniel" znači "Sudio mu El (bog)". "Dan" = sudac i "i" = sufiks koji označava glagol vezan uz govornika.

Prorok Danijel na Michelangelovom Svodu Sikstinske kapele.

Eksterni linkovi

uredi

Šablon:WikisourceEBD1897

Proroci judaizma i kršćanstva u Hebrejskoj Bibliji
Abraham · Isaak · Jakov · Mojsije · Aaron · Mirijam · Eldad · Medad ·Sedamdeset glavara Izraela · Jošua · Fines  

Deborah · Samuel · Saul · Saulovi ljudi · David · Solomon | Gad · Natan · Ahiyah · Elijah · Eliša | Izaija · Jeremija · Ezekijel

Hosea · Joel · Amos · Obadija · Jona · Micah · Nahum · Habakkuk · Zefanija · Haggai · Zekarija · Malachi  

Šemaijak · Iddo · Azarija · Hanani · Jehu · Mikaija · Jahaziel · Eliezer · Zechariah ben Jehoiada · Oded · Huldah · Urija

Judaizam:
Sarah · Rebeka · Joseph · Eli · Elkanah · Hannah · Abigail · Amoz · Beeri (otac Hosein) · Shallum (stric Jeremijin) · Hanamel (rođak Jeremijin) · Buzi · Mordekaj · Ester · (Baruch)
Kršćanstvo:
Abel · Enoh · Danijel
Ne-židovski: Kenan · Noa · Eber · Bithiah · Beor · Balaam · Balak · Job · Eligaaz · Bildad · Zofar · Elihu
p  r  u