Za ostala značenja, vidi Jeremija (razvrstavanje).

Jeremija (hebrejski: יִרְמְיָהוּ, moderni: Yirməyāhū često pogrešno pisano kao Yirmiyahu "Gospodin će ustati" tiberijski: ) IPA: [ jir.mɛ'ja.hu ]) bio je jedan od većih proroka Hebrejske Biblije. Bio je sin Hilkije, svećenika Anathotha.

Njegovi zapisi su prikupljeni u Knjizi o Jeremiji i, prema tradiciji, Knjiga žalovanja. Jeremija je također poznat kao "prorok slomljena srca" koji je napisao ili izdiktirao "knjigu slomljenog srca", a čiji su život i proročanstva ignorirali njegovi suvremenici.

V. također

uredi
Proroci judaizma i kršćanstva u Hebrejskoj Bibliji
Abraham · Isaak · Jakov · Mojsije · Aaron · Mirijam · Eldad · Medad ·Sedamdeset glavara Izraela · Jošua · Fines  

Deborah · Samuel · Saul · Saulovi ljudi · David · Solomon | Gad · Natan · Ahiyah · Elijah · Eliša | Izaija · Jeremija · Ezekijel

Hosea · Joel · Amos · Obadija · Jona · Micah · Nahum · Habakkuk · Zefanija · Haggai · Zekarija · Malachi  

Šemaijak · Iddo · Azarija · Hanani · Jehu · Mikaija · Jahaziel · Eliezer · Zechariah ben Jehoiada · Oded · Huldah · Urija

Judaizam:
Sarah · Rebeka · Joseph · Eli · Elkanah · Hannah · Abigail · Amoz · Beeri (otac Hosein) · Shallum (stric Jeremijin) · Hanamel (rođak Jeremijin) · Buzi · Mordekaj · Ester · (Baruch)
Kršćanstvo:
Abel · Enoh · Danijel
Ne-židovski: Kenan · Noa · Eber · Bithiah · Beor · Balaam · Balak · Job · Eligaaz · Bildad · Zofar · Elihu
p  r  u