Šelah ili Šela (שֵׁלָה "Peticija", standardni hebrejski Šela, tiberijski herbejski Šēlāh) je ime dve ličnosti koje spominje Biblija:

  • Sin Arpahšadov, te unuk Šemov. U Septuaginti se, međutim, kao Arpahšadov sin spominje Kainan, što znači da je Šelah Arpahšadov unuk. Šelah je imao trideset godina kada mu se rodio prvi sin Eber, i živeo do dobi od 433 godine.
  • Sin Judin, koji nije hteo biti Tamarin suprug. (Knjiga Postanka 38:5,11,14,26; 46:10; Brojeva 26:20; 1. knjiga kronika 2:3; 4:21) Postao je otac Era i Laadaha, pretka Šelanita.