Biblioteka Instituta za nuklearne nauke Vinča

Biblioteka Instituta za nuklearne nauke Vinča postoji koliko i sam institut, koji je osnovan 1948. godine u Vinči nedaleko od Beograda.

Fond Biblioteke

uredi

Popunjavanje fonda knjiga, časopisa, enciklopedija, rečnika, zbornika apstrakata je započeto kada je osnivač Instituta, profesor Pavle Savić [1]. godine, 1948. godine obezbedio stotinak knjiga iz Francuske. Danas je broj knjiga u fondu preko 35500. Najstarija knjiga koju poseduje Biblioteka je Phylosophiae Naturalis Principia Mathematica Isaka Njutna koja je štampana 1723. godine. Biblioteka poseduje i oko 1550 naslova časopisa iz oblasti fizike, hemije, biologije, elektronike, metalurgije i keramike, nuklearne tehnike, mašinstva i energetike, a poseduje i opšte i popularne časopise. Najstariji broj časopisa datira iz 1874. godine Annalen der Physic. Nabavna dinamika Biblioteke se usklađuje sa potrebama istraživača i realizuje se preko Saveta korisnika biblioteke, tela koje pripada Naučnom veću Instituta. Biblioteka je učestvovala u izdavaštvu Instituta tako što je deo uredništva bio u tri tekuća naučna časopisa vrhunskog naučnog karaktera: Termotehnika[2] koja je osnovana 1974. Thermal Sciences[3] 1996. i Nuclear Technology & Radiation Protection[4] 1985.

Početkom 90-ih godina 20. veka započeto je samostalno obezbeđivanje elektronske baze podataka: Current contents izdavača iz Filadelfije. Neka od tih izdanja jedino je naša Biblioteka imala najpre na disketama, od 1995. godine i na kompakt diskovima, koji su se u Biblioteci nabavljali još od 1965. godine u papirnom obliku. Biblioteka ima svoj link na sajtu Instituta Vinča, i opremljena je odgovarajućim brojem računara, štampača, skenera, fotokopir aparatom, kao i brzom Intrnet vezom preko Računarskog centra Univerziteta u Beogradu.

Dalji prelazak na automatsku obradu je nastaljen 1995. godine, od kada Biblioteka koristi elektronski katalog knjiga putem međubibliotečke razmene. Biblioteka ostvaruje blisku saradnju sa većinom sličnih biblioteka. Biblioteka za svoje korisnike ima slobodan pristup celokupnom fondu. Većina istraživača ima pristup za rad od kuće.

Biblioteka redovno u fondu dobija časopise: Tehnika, Termotehnika, Thermal Sciences, Nuclear Technology & Radiation Protection, Hemijska industrija, Hemijski pregled, Journal of the Serbian Chemical Society, Mladi fizičar, Infoteka, Bibliotekar, Nacionalna poslovna revija, Glasnik, Nature, Nature-photonics, Nature-materials, Nature-nanotechnology, Nature-Physics, JINR News-Dubna, Max Planck Research, Nucleonika, Annuare de L'Institut de Mathematiques-Skopje, Scientific Bulletin of the Politehnica Univeristy of Timisoara, Pisma v ečaja, [5],

U Biblioteci se nalaze i: Nanomedicina najveći izazov 21. veka je objavljena 2012. godine, Kako žive i umiru ćelije u nama 2013., 2014. Instrumentalne metode ključ razumevanja nanotehnologije i nanomedicine, a 2016 Bridge between nanophysics and nanomedicine[6] (Vukoman Jokanović) veoma popularna tematika vremena u kome živimo. Ovakav konceptualno potpuno originalan pristup, stvara izuzetne mogućnosti za profilisanje novih oblika obrazovanja i usmerenja na našim fakultetima i fakultetima u širem regionu kojima je srpski jezik blizak.

Laboratorija za radiobiologiju i molekularnu genetiku svečano obeležava 2017. godinu zbog nagrade fondacije Goran Ljubijankić koju je dobio Ivan Jovanović za najbolje napisanu doktorsku disertacijuAnaliza ekspresije celokupnog genoma u cilju identifikacije ključneh gena i mikro RNK za nastanak urođenih anomalija bubrega i urinarnog trakta čoveka odbranjenu u 2016. godini.

Biblioteka poseduje i veliki broj zbornika sa različitih konferencija. Černobilj je posebno obeležila 2016. godinu monogrfija Černobilj 30 godina posle [7] povodom vanredne konferencije Društva za zaštitu od zračenja i zaštitu životne sredine Srbije i Crne Gore 26. aprila 2016. godine.

Cenjeni Pavle Savić nam je ostavio u nasleđe veliki repozitorijum koji je i sada u doradi. Od 2011. do današnjih dana Vinčine radionice dosledno slede put prethodnika, o čemu posebnu brigu vodi Društvo istraživača Vinča putem radionica i otvorenih vrata koja se 2017. godine održavaju 10. maja. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i Ministarstvo inostranih poslova i međunarodne saradnje Republike Italije 2014. osnivaju nacionalni naučni skup Lanterna u cilju izučavanja nuklearne i druge analitičke tahnike u izučavanju kulturnog nasleđa – zaštite baštine između prirodnih i društvenih naučih oblasti.

Dositej baza daje realan prikaz istraživača Instituta za nuklearne nauke „Vinča” u 2017. godini.

Publikacije saradnika

uredi

U ovom delu posebno se prikazuju publikacije u formi knjiga koje su, kao trajno nasleđe, saradnici Instituta stvarali i ostavili generacijama koje dolaze. Reč je o stručnim knjigama iz naučnih oblasti: fizike, hemije, fizičke i radijacione hemije, biologije, materijala, elektronike i računarstva, energetike, zaštite,[8]

Biblioteka poseduje i krtak prikaz RO Institut Boris Kidrič Vinča od 19481988. u digitalnom obliku. Povodom 70 godina postojanja Instituta za nuklearne nauke „Vinča” objavljena je knjiga apstrakata.[9]

Fizika

uredi

Atanasije Stojković (1773–1832) prva fizika na srpskom jeziku je digitalizovana. Akceleratorska instalacija Nikola Tesla nastavlja osnovna i primenjena istraživanja modifikacije svojstava matrijala i razvoj radijacionih tehnologija materijala. Nuclear Technology & Radiation Protection[mrtav link][mrtav link] redovno prati svetski trend iz oblasti nuklearne tehnologije i radijacione zaštite. Biblioteka poseduje i kratak prikaz RO Institut Boris Kidrič Vinča od 19481988. u digitalnom obliku.

Iz obasti fizike posebno istaknuti autori brojnih publikacija: Rodoljub Simović[10], Milorad Mlađenović, Spisak srpskih fizičara - Razvoj fizike i elektromagnetizam, Moć nauke, Đorđe Bek-Uzarov – atomski fizičar Srpska istorija, Gordana Ćujić Jonizujuća zračenja iz prirode, Beograd, 1995. Društvo fizičara Srbije, Ivan Aničin (19442016) (Vinčaciklotron) Institut za fiziku, Đuro Krmpotić, Radomir Vukanović, Stevan Koički, Branislava Perović, Slavoljub Pešić - Talasi u plazmi, Bogdan Stepančić, Krunoslav Subotić Planeta, Mladen Župančić, Miodrag Manasijević, Ljiljana Milinković, Ranko Ostojić, Dragoslav Ćirić, Nebojša Nešković [11] Springer, Mirko Vuković, Dušan Sekulić, Dragan Savić, Predrag Anastasijević, Ratko Janev, Đuro Miljanić, Jagoš Purić Ispitivanje Štarkovog širenja i pomeranja spektralnih linija neutralnih atoma i jona u plazmi, 1972 – Grupa za fiziku i tehnologiju plazme Fizičkog fakulteta Beogradskog univerziteta, Ivan Šlaus, Miloš Škorić 1981., Ilija Plećaš 1973.Naučno društvo Srbije, Branislava Perović-Nešković, Miodrag Stojić, Aleksandar Tančić, Đorđe Petković, Jovo Martinović,Toma Tasovac - Centar za digitalne humanitarne nauke, Bibliografije radova saradnika Instituta za nuklerne nauke Vinča 1996 (Vojislav Aranđelović), Bilten Instituta 1997 (Dragoljub Antić), čija izdanja poseduje Biblioteka Instituta; Ljubomir Radanović, Dušan Stefanović, Branko Đurić, Škola prvih deset godina rada – osnivanje i razvoj od 1956. do 1966. godine (Olga Mlađenović), Ljiljna Petković, Slavoljub Petrović, Milija Milanović, Milan Čerček, Svetozar Popović, Nenad Janković, Zoran Drače, Milan Kurepa, Petar Adžić 1985.(Nuklearna fizika) Naučno društvo Srbije, Fizički fakultet Univerziteta u Beogradu; Miroslav Kopečni Energija vetra i redovni dopisnik lista Informator,[12] koji je u fondu Bibloteke; Društvo fizikohemičara Srbije, Stevan Jokić – Radioaktivnost povodom 100 godina od otkrića radioaktivnosti 1998., inicijativa [13] (Žorž Šarpak) 2001.; Zrnca nauka; Subatomska fizika 2000. Žorž Šarpak Ruka u testu 2001; 2003; Zvonko Marić Institut za fiziku, Zemun, Srpska akademija nauke i umetnosti, Dragoslav Nikezić – Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Kragujevcu, Marko Stojanović – Solarna energija, Branka Čobić, Tomislav Nenadović, Tomislav Pavlović (Fizika i tehnika tankih slojeva 1997.); Ljubisav Novaković, Veljko Veljković, Viktor Lazarevič Aksenov, Slobodan Stamenković, Ištvan Bikit, Đura Krmpotić, Miodrag Krmar, Jaroslav Slivka, Miroslav Vesković, Dragomir Krpić, Aleksandar Tančić, Nenad Raišić, Dušan Stefanović, Milan Pavićević, Branka Babić-Stojić, Ljiljana Vuksanović, Jurij Vučina, Milorad Davidović, Rajko Dobrijević, Marko Ninković, Milan Pešić, Jagoš Raičević, Obrad Šotić [14] Jovan Nedeljković, Zlatko Rakočević, Ljupčo Hadžievski, Boško Bojović, Milutin Stepić, Marijana Petković – visoko kotirani svetski naučnici iz oblasti atomske fizike (Fotonika), Društvo istraživača Vinča upravo održana manifestacija Otvorena vrata 10. maja 2017. godine daje doprinos istraživačima u širenju saznanja iz svih oblasti nauka. Tim povodom Institut i Biblioteku Instituta je posetilo preko 600 učenika, studenata i profesora.

Hemija i radijaciona hemija

uredi

Biblioteka u saradnji sa bibliotekom Srpskog hemijskog društva učestvuje u održavanju konferencija čiji su rezultati od velikog značaja našim istaživačima.

Osnivanjem Hemijske laboratorije 1948. godine cenjeni Pavle Savić je ukazao na značaj istraživanja iz oblasti fizičke hemije. Časopis Journal of the Serbian Chemical Society redovno stiže u fond Biblioteke. Dušan Kanazir je 1949. godine osnovao molekularnu Laboratoriju u Vinči. Ivan Draganić [15] je od velikog značaja istraživačima.

Tehnecijum 99m generator na bazi molibdena -99 visoke specifične radioaktivnostiproizvodnja, kontrola i vidovi primene (Jurij Vučina), 2003.

Biologija

uredi

Ubrzo po osnivanju Instituta 1949. godine je osnovana i Laboratorija za radiobiologiju i molekularnu genetiku čiji je osnivač Dušan Kanazir.

Godišnju nagradu Goran Ljubijankić za 2016. je dobio dr Ivan Jovanović za najbolje napisanu doktorsku disertaciju iz oblasti molekularne biologije: Analiza ekspresije celokupnog genoma u cilju identifikacije ključnih gena i mikro RNK za nastanak urođeih anomalija bubrega i urinarnog trakta čoveka. Veliki doprinos istraživanjima iz iste oblasti je monografija u kojoj su doktori Instituta za nuklearne nauke Vinča objavili rad, a izdavač je Inteh.

Energetika

uredi

Iz oblasti energetike veliki doprinos istraživačima su izdanja čiji su autori i urednici: Jovica Riznić Termotehnika (časopis), Miodrag Radovanović, Naim Afgan, Rodoljub Simović, Nuclear Technology & Radiation Protection[10], Zoran Životić, Ljubomir Jovanović Termotehnika (časopis), Milovan Studović, Vladeta Urošević, Milan Napijalo, Kosta Maglić, Nenad Perović, Gordana Danković, Ljubiša Zeković, Andrej Stanimirović – monografija Primarna termometrija, Božidar Maršićanin, Marko Popović, Zoran Zarić, Dimitrije Savić (Sagorevanje u fluidizovanom sloju)[16] 1994. – Simeon Oka [17] 1994. za koju je iste godine svetski priznat naučnik dobio drugu Oktobarsku nagradu, Neven Ninić, Sreten Nikolić, Momir Nikolić, Joco Mićić,[18], Ivan Mihajlov, Dragoslav Popović, Dušan Stefanović, Milan Pešić, Valerije Jović, Ljubica Vujisić, Aleksandar Vehauc, Larisa Jović, Stojan Milivojević, Milan Rajković 1997[10] 1995. Fakultet tehničkih nauka Novi Sad, Predrag Radovanović 1994. Predrag Stefanović 1997. i Dejan Cvetinović 2014. urednici [19] Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu;[20]

Zaštita

uredi

Napretkom tehnologije i biblioteka prelazi na elektronsku obradu podataka. Radiografija (Radojko Pavlović) je još jedna publikacija od značaja za sledbenike Pavla Savića. Zbornici radova Društva za zaštitu od zračenja Srbije i Crne Gore su digitalizovani od samog osnivanja Društva 1963. godine. Černobilj – monografija Černobilj 30 godina posle [21] prikazuje rezultate dugogodišnjih istraživanja.

Materijali

uredi

Biblioteka poseduje veliki broj publikacija i iz oblasti materijala[22][23] Još jedno izdanje iz oblasti matrijala [24]

Reference

uredi
 1. Kazivanja Pavla Savića o periodu 19441960
 2. „40 godina Termotehnike”. Arhivirano iz originala na datum 2017-03-28. Pristupljeno 2018-12-03. 
 3. Thermal Science Journal
 4. Nuclear Technology & Radiation Protection, an international scientific journal
 5. Yugoslav Journal of Operations Research
 6. Bridge between nanophysics and nanomedicine
 7. „Černobilj 30 godina posle”. Arhivirano iz originala na datum 01. 07. 2016. Pristupljeno 07. 04. 2017. 
 8. Monografija Pola veka Instituta Vinča (19481998). ISBN 978-86-7306-044-6
 9. Institut “Vinča” 70 godina u nauci
 10. 10,0 10,1 10,2 Nuclear Technology & Radiation Protection
 11. Rainbows in Channeling of Charged Particles in Crystals and Nanotubes
 12. Informator 1993
 13. Ruka u testu – Društvo fizičara Srbije
 14. Nuklearni reaktor RA: revitalizacija, modernizacija, korišćenje. ISBN 978-86-7306-030-9
 15. Radioaktivni izotopi i zračenja – teorijske osnove i radne tehnike GGKEY:SL1GT75LLTF
 16. Savić, Dimitrije. Fluidized Bed Combustion. 
 17. Simeon Oka, Sagorevanje u fluidizovanom sloju, procesi i primena. 1996, ISBN 9788678770036
 18. Dušan Spasojević (ur.) Sigurnost i pouzdanost nuklearnih elektrana u okruženju Jugoslavije 1996.
 19. Termotehnika (časopis)
 20. Elektrane. ISBN 9788678770272
 21. Gordana Pantelić, ur. ČERNOBILJ 30 godina posle. ISBN 978-86-7306-138-2. 
 22. Božić, Dušan; Vujović, Zoran; Tadić, Srđan; Mitkov, Mirjana; Ristić, Momčilo; Biljana Stojanović. Prahovi ojačanih legura bakra. ISBN 9788680055848. 
 23. Vukoman Jokanović nanotehnologija i nanomedicina; Interakcija i dijagnostika ugljeničnih materijala putem lasera. ISBN 9788678770272
 24. Purenović, Jelena (2017). Svojstva i primena multifunkcionalne mikrolegirane kompozitne alumo-silikatne keramike kao aktivnog dielektrika sa nanostrukturnim metalnim filmovima na amorfno-kristalnoj matrici, uz fraktalnu prirodu granice zrna. ISBN 9788673061375.