Monografija (grč. μονοσ — "jedan" i γραφειν — "pisati") pisano je delo koje detaljno obrađuje jednu temu. Često je u pitanju naučni esej ili naučni traktat, koji može biti objavljen kao knjiga ili članak u časopisu. To je po definiciji jedan dokument koji sam po sebi predstavlja kompletan tekst. Monografija je obično delo jednog autora, ali to nije uvek slučaj. Izlaganje u monografiji je na višem nivou od udžbenika.

Nauka uredi

Među naučnicima je uobičajena praksa da se svaki dovoljno obiman rad koji istražuje određenu temu objavi kao monografska publikacija. Ona sadrži detaljan opis metodologije datog istraživanja, predstavljanje rezultata istraživanja i njihovo tumačenje.[1]

Bibliotekarstvo uredi

Bibliotekari pod monografijom podrazumevaju svaku neserijsku publikaciju koja je završena u jednom tomu ili u konačnom broju tomova. Po tome se ona razlikuje od serijskih publikacija, kao što su magazin, časopis ili novine.[2]

Izvori uredi

  1. https://sci-conf.com.ua/
  2. Prytherch, Raymond John, Harrod's librarians' glossary and reference book : a directory of over 10,200 terms, organizations, projects and acronyms in the areas of information management, library science, publishing and archive management, 10th edn (Aldershot, Hants, England ; Burlington, VT: Ashgate, 2005), p. 462.