Bibliotekarstvo

Bibliotekarstvo je djelatnost sortiranja i posao izdavanja na posudbu knjiga i drugih radova u bibliotekama.

Smisao biblioteke je korištenje u njoj pohranjenog bibliotečkog fonda. Bibliotečki fond u velikoj mjeri čine knjige, ali i drugi predmeti kao što su fotografije, slike, karte, muzički i slikovni magnetni i digitalni zapisi, kompjuterski sadržaji, referentni radovi, logičke igračke i mnoge druge vrste sadržaja.

Poslovanje biblioteke čine sljedeće aktivnosti:

  • izgradnja i održavanje bibliotečkog fonda (održavanje fonda knjiga i dolazak do novih, briga o njihovom stanju, fizičkoj zaštiti i popravcima knjiga)
  • izgradnja i održavanje bibliotečkog kataloga (katalogizacija)
  • korištenje fonda (čitanjem u čitaonici ili kroz posudbu korisnicima koji su registrovani članovi)
  • pomoć korisnicima u traženju informacija ili korištenju knjižnične građe
  • druge naučne, informativne i sl. aktivnosti koje se odvijaju u bibliotekama

Katalogizacija

uredi

Bibliotečki katalog pomaže bibliotekarima i korisnicima da identifikuju i pronađu knjigu u biblioteci (po naslovu, autoru, temi i drugim kriterijima).

Katalozi nastaju postupcima formalne i sadržajne katalogizacije. Katalogizacija je aktivnost kojom se podaci o knjizi odabiru prema pravilima, zapisuju na standardni način i prikladno organizuju radi kasnijeg pretraživanja. Ovi podaci čine bibliografski opis, temelj bibliografija i bibliotečkih kataloga.

Kataložna pravila

uredi

Bibliotekarska tradicija dijela građe na srpskohrvatskom jeziku jeste po Pruskim pravilima, a od 1961. na Pariškim načelima. Pariška načela su bila temelj za oblikovanje serije IFLA-inih (engl. International Federation of Library Associations and Institutions) opisa pravila za oblikovanje bibliografskih zapisa pod nazivom ISBD (engl. International Standard Book Description). Eva Verona je na temelju Praških načela i ISBD-a izradila Pravilnik i priručnik za izradbu abecednih kataloga (PPIAK) koji je u radu koristila većina jugoslavenskih biblioteka.

Katalozi i bibliografije

uredi

Tradicionalni bibliotečki (’papirnati’) katalog je skup ladica napunjenih kataložnim listićima. Kompjuterski bibliotečki katalog je programski sistem s bazom podataka u kojoj se čuvaju bibliografski opisi, s dijelom koji podupire cjelokupno bibliotečko poslovanje i dijelom koji služi za javni pristup korisnika katalogu (engl. Online Public Access Catalog, OPAC). Tradicionalni katalog je zbog ograničenih mogućnosti zapisa i pretraživanja bio izrađivan u obliku više skupova kataložnih listića sa sličnim podacima ali poslaganim na različite načine, dok je kompjuterski bibliotečki katalog jedan skup podataka, ali prikaziv i pretraživ na mnogo načina.

Katalog sadrži podatke o bibliotečkom fondu jedne ili više biblioteka, dok bibliografija navodi knjige jednog ili više autora, o nekom ili s nekog greografskog, jezičkog, etničkog ili državnog područja, iz nekog vremenskog perioda ili o nekoj temi od posebnog interesa za autora bibliografije.

Povezano

uredi

Literatura

uredi