Metodologija je nauka o cjelokupnosti svih oblika i načina istraživanja pomoću kojih se dolazi do objektivnog i sistematskog naučnog saznanja. Isti izraz se također koristi i za same metode koji su predmet proučavanja metodologije.

U metodologiji razlikujemo tzv. tehničke i logičke metode istraživanja. Prve se tiču organizacije, promatranja, eksperimentiranja i točnog mjerenja. Druge se tiču naučne obrade tako dobijenih podataka, izvođenja zaključaka, građenja teorija i sistema.

Vrste metoda su:


Relevantni članci

uredi