Abant (argivski kralj)

Abant (starogrčki: Ἄβας) bio je, u grčkoj mitologiji, sin Linkeja, pripadnika argivske kraljevske dinastije, i Hipermnestre, poslednje od Danaidâ, kćerki Danajevih. Abant je vladao Argom kao njegov dvanaesti kralj.[1] Njegovo ime verovatno je izvedeno od semitske reči koja znači "otac". Terminom "Abantijadi" (Ἀβαντιάδης) generalno su se označavali potomci Abantovi, ali se on naročito koristio za Perseja, praunuka Abantovog,[2] i Akrisija, sina Abantovog.[3] Žene koje su potekle od Abantova, na primer Danaja, zvale su se Abantijade.

Mitologija

uredi

Abant je, prema mitu, bio veliki ratnik i osnovao je grad Abu u Fokidi,[4] u kome se nalazilo legendarno proročište Apolona Abajskog, a spominje se i kao osvajač Eubeje[4] i osnivač Pelaškog Arga u Tesaliji.[5] Kad je svom ocu, Linkeju, doneo vest o Danajevoj smrti, dobio je na dar dedin štit, koji je bio posvećen Heri.[1] Kad su nakon Abantove smrti neprijatelji jurišali na Arg, jedan mladić izneo je Abantov štit, čija se snaga pokazala tako jakom, da su se neprijatelji uplašili i pobegli; kasnije je Eneja postavio taj štit na vrata Apolonovog hrama u Akciju.[6]

Abant se oženio Okalejom (ili, prema drugim izvoru, Aglajom), koja mu je rodila blizance Akrisija (dedu Persejevog) i Preta.[7][8] Imao je i kćerku Idomenu, a spominje se i njegov vanbračni sin Lirk, eponimni heroj oblasti Lirkeje na Peloponezu.[9]

Argivska genealogija u grčkoj mitologiji
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uran
 
Geja
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hron
 
Reja
 
Okean
 
Tetija
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Memfida
 
 
Libija
 
Posejdon
 
 
 
Nil
 
Inah
 
Melija
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bel
 
Agenor
 
 
 
Telefasa
 
 
Foronej
 
Ija
 
Zevs
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kadmo
 
Kilik
 
Europa
 
Fenik
 
Anhiroja
 
 
 
Epaf
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Harmonija
 
 
Danaj
 
Egipt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Polidor
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agava
 
 
Hipermnestra
 
Linkej
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autonoja
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inona
 
 
 
 
Abant
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Semela
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pret
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reference

uredi

Literatura

uredi
Kraljevske titule
Prethodi:
Linkej
Kralj Arga
Slijedi:
Pret