373. legionarska divizija

373. hrvatska legionarska divizija Vermahta (zvana "Tigar") formirana je tokom poslednjih meseci 1942. na poligonu Delershajm u Nemačkoj od nemačkih oficira, podoficira i vojnika specijalističkih struka, i hrvatskih regruta. Nakon formalnog proglašenja, 25. januara 1943, prebačena je na teritoriju NDH, gde je učestvovala u operacijama protiv NOVJ.

373. legionarska divizija
Segment Nemačkog Vermahta
Lokacija osnivanja Delershajm (nem. Döllersheim), Nemačka
Jačina 14.340 vojnika i oficira 21. septembra 1943. (5.063 Nemaca, 9.277 Hrvata)[1]
Formacija .
  • 383. legionarski puk
  • 384. legionarski puk
  • 373. legionarski artiljerijski puk
  • 373. izviđački bataljon
  • 373. bataljon oklopnih lovaca
  • 373. inženjerijski bataljon
Komandanti
Komandant .
Angažman
Bitke Operacija Paula
Operacija Pfingsten
Operacija Klara
Operacija Heu
Operacija Merkur (Krbavsko Polje)
Operacija Panter
Operacija Ristov
Prva banjalučka operacija NOVJ
Operacija Ostvind
Operacija Orient
Operacija Aprilšauer
Operacija Kleterštajg
Operacija Morgenštern
Operacija Šah
Operacija Reselšprung
Operacija Floret
Operacija Keselštajn
Operacija Vehselbalg
Operacija Vaseršlauh
Napad NOVJ na Prijedor septembra 1944.
Napad NOVJ na Cazin novembra 1944.
Druga banjalučka operacija NOVJ
Kninska operacija 1944
Ličko-primorska operacija
Karlovačka operacija

Od avgusta 1943, divizija je u sastavu 15. brdskog korpusa Druge oklopne armije, u dolinama Une, Sane i Vrbasa, između Save i Dinare. Zajedno sa potčinjenim ustaškim i domobranskim snagama, vodila je brojne operacije protiv snaga Petog, uz povremeno sadejstvo u operacijama protiv Četvrtog i Osmog korpusa NOVJ.

Tokom operacije Reselšprung 1944. ojačana borbena grupa 383. puka 373. divizije imala je ključni zadatak da u najkraćem roku prodre iz Srba u Drvar i deblokira desantne SS jedinice u Drvaru.

U periodu 20. jun - 4. jul 1944. godine divizija je imala vrlo dobru saradnju sa četnicima:

„373. pješadijska divizija: Saradnja sa četnicima vrlo dobra (1. lički korpus sa sjedištem u Gračacu). [...] Oni su jedini stvarno korisni saborci. Jedino od njih dolaze korisna obavještenja o neprijatelju [...]. Jedan četnički komandat [s kojim sam razgovarao] odaje utisak potpuno pouzdanog saborca, koji je i neprijateljski nastrojen prema Englezima. [...] Četnici su vrlo častoljubivi i drago im je kada Nijemci primjete njihove podvige. [...] [Najbolja taktika protiv partizana sastoji se u upotrebi specijalnih jedinica] i kombinovanju četnika u jedinice snage jednog bataljona sa jednim njemačkim vodom sa radio stanicom i, po mogućnosti, teškim oružjem.“ [2]

383. puk razbijen je i znatnim delom uništen tokom Kninske operacije. Divizija je potom popunjena i sređena. Divizija je poražena i uništena tokom Ličko-primorske i Karlovačke operacije između 20. marta i 4. maja 1945.

Hrvati u sastavu Wehrmachta 1. 7. 1943.: 24000 u hrvatskoj SS-diviziji, 20000 u redarstvu (žandarmeriji), 27000 u legionarskoj diviziji u Stockerauu, 3000 u zrakoplovstvu, 1000 u ratnoj mornarici, svega 75000.[3] U oružanim snagama NDH osam lovačkih i gorskih brigada, svega 68000 ljudi: Poglavnikov tjelesni sdrug i Ustaška vojnica 22000, brze postrojbe 4000, zrakoplovstvo 9000, postrojbe za osiguranje željeznica 24000, oružništvo 12000. Povrh toga, postoje i odredi rezervista koji postupno imaju prerasti u pukove za osiguranje. U talijanskim oružanim snagama 6000 ljudi.

Reference uredi

  1. NARA WashDC, RG 242, Microcopy T-315, roll 2171, frame 121
  2. NAW, T-311, Roll 195, 000770-86: Izvještaj kapetana Merrem-a o putu po Srbiji, Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj u periodu 20. juni- 4. juli 1944 sa osvrtom na radom i organizaciju njemačkih obavještajnih službi (5. juli 1944).
  3. Bogdan Krizman, NDH između Hitlera i Mussolinija, ČGP Delo, Ljubljana, 1983., str. 586.

Literatura uredi

Spoljašnje veze uredi