Operacija Ristow

(Preusmjereno sa Operacija Ristov)

Operacija Ristow (Ristov) je bila zajednička operacija Vermahta i snaga NDH protiv partizana u oblasti zapadne Bosne. Vođena je od 24. do 28. decembra 1943. godine.

Izviđačka grupa boraca VI krajiške NOU brigade u zimu 1943/44.

Dio je šeste neprijateljske ofanzive.

PozadinaUredi

Zbog povećane aktivnosti 4. krajiške divizije u dolini donjeg toka Sane, Štab 373. legionarske divizije Vermahta, posle operacije »Panter« u Kordunu i Baniji, izveo je sa 383. pukom obimnu akciju (pod kodnim nazivom »Ristov«) na prostoriji južno od Sane, između Bosanskog Novog, Suhače, Volara i Prijedora, radi pročešljavanja zemljišta, odbacivanja jedinica NOVJ s komunikacije Bosanski Novi—Prijedor i uništenja baza za snabdevanje.[1]

Tok operacijeUredi

Za obezbeđenje radova na ponovnom osposobljavanju železničke pruge Bosanski NoviPrijedor upućena je 24.12. 43. borbena grupa pod komandom majora Ristova da očisti rejon Blagaj — Suhača — Prijedor. Na toj prostoriji nalazile su se 6. i 8. krajiška brigada 4. divizije NOVJ.[2]

U oštroj petodnevnoj borbi (od 24. do 29. decembra) 8. brigada 4. divizije NOVJ slomila je napad neprijatelja i prinudila ga da se povrati u Bosanski Novi i Prijedor. U ovoj borbi neprijatelj je, prema vlastitom priznanju, imao 22 mrtva, 53 ranjena i 13 nestalih, dok su gubici 8. brigade nepoznati.[3]

IzvoriUredi

Vidi jošUredi

Vanjske vezeUredi