Operacija Kesselstein

(Preusmjereno sa stranice Operacija Keselštajn)

Operacija Kamenac (njem. Kesselstein, Keselštajn) je bila zajednička operacija Vermahta i snaga NDH protiv partizana u rejonu Krbavsko polje. Operacija je počela 11, a završila se 17. jula 1944. godine.

Operaciju »Kamenac« su preduzele jedinice 392. i 373. legionarske divizije (1. bataljon 846. puka, 392. izviđački bataljon i dve borbene grupe iz sastava 373.legionarske divizije), 19, 32, 34. i 35. bojna ustaškog 4. stajaćeg djelatnog zdruga i jedna domobranska bojna.[1]

Borbene grupe 392. legionarske divizije u napadu doprle do linije PišaćBunić — zapadna ivica Krbavskog polja protiv partizana koji se žilavo bore. 1. bat. 846. puka, progoneći grupaciju NOVJ koja se povlači, dopro do Korenice. U protivudaru su odbačene partizanske snage koje su se posle upada u Prijeboj povukle prema severu. Saveznički avioni za niski let umešali su se u borbu na zemlji na Krbavskom polju.[1]

Izvori uredi

Vidi još uredi