Operacija Floret

Operacija Floret (njem. Florett) je bila zajednička operacija Vermahta i snaga NDH protiv partizana u oblasti Mrkopalja (Gorski kotar). Vođena je od 30. jun do 2. jula 1944. godine.

Dvadeset osmog juna 1944. naredila je Komanda 15. Brdskog armijskog korpusa 392. diviziji izvođenje operacije »Floret« radi sprečavanja povlačenja 13. NOU divizije u Sloveniju. Napad na delove 13. divizije NOVJ izvršile su tri borbene grupe: »Drežnica« (2. bataljon 846. puka), »Novi« (3. bataljon 847. puka) i »Kraljevica« (392. izviđački bataljon) u sadejstvu sa 33. ustaškom bojnom iz Ogulina.[1]

Izvori uredi

Vidi još uredi

Vanjske veze uredi