Seljak je riječ koja označava poljoprivrednog radnika koji ima prebivalište na selu, a za život zarađuje baveći se poljoprivrednim aktivnostima (poljodjelstvo / poljoprivreda, stočarstvo, ribolov, lov, pčelarstvo i sl.), bilo na svom, bilo na tuđim imanjima.

U prošlosti, od nastanka civilizacije pa sve do industrijske revolucije i suvremenih trendova globalizacije, seljaci su činili većinu stanovništva u svim državama i kulturama. S obzirom na ruralni karakter ekonomije kroz historiju, seljaci su - bilo kao robovi, bilo kao kmetovi - činili potlačenu klasu.

Rastom novčane privrede i kapitalizma, srž ekonomske aktivnosti počeo se prebacivati u gradove, a time je prestala važnost seljaka, koji se s vremenom profiliraju u poseban društveni sloj, a i među njima postupno raste diferencijacija na podtipove klasa, kao što su seljaci-bezemljaši, siromašni seljaci, nadničari i bogati kulaci.

Seljaci su kroz historiju u pravilu bili previše zauzeti svakodnevnim poslovima da bi imali slobodnog vremena za obrazovanje i razvoj visoke kulture. Zbog toga su u pravilu bili manje obrazovani, a zbog zabačenosti sela u odnosu na gradove i manje izloženi dostignućima masovne kulture. Kao krajnja posljedica takvog stanja, razvio se kulturni stereotip seljaka kao neobrazovanih, primitivnih, konzervativnih i zatucanih osoba. Zbog toga izraz seljak danas na srpskohrvatskom govornom području često ima izuzetno pejorativno značenje, ali se i zamjenjuje augmentativom "seljačina".

Često se u novije vrijeme, u nastojanju da se izbjegnu negativne konotacije, za seljake koristi anglicizam farmer. Za vrijeme Jugoslavije i socijalističkog uređenja u tu svrhu koristio se izraz individualni poljoprivredni proizvođač.

Napomene i reference

uredi Socijalna stratifikacija : Društvena klasa p  r  u 
Buržoazija Viša klasa Vladajuća klasa Plemstvo Bijeli okovratnik
Malograđanstvo Viša srednja klasa Kreativna klasa Džentrija Plavi okovratnik
Proletarijat Srednja klasa Radnička klasa Nouveau riche/Parvenu/Skorojevići Ružičasti ovratnik
Lumpenproletarijat Niža srednja klasa Niža klasa Klasa starog novca Zlatni okovratnik
Seljak/Kmet Robovska klasa Potlačena klasa Besklasnost