Radnička klasa

Radnička klasa je izraz koji u najširem smislu označava pojedince i društvene grupe u suvremenim društvima koji za život zarađuju prvenstveno temeljem vlastitog najamnog rada.

Grupa komunista i naprednih radnika jednog električarskog preduzeća u Beogradu 1924. godine.

Izraz radnička klasa, isto kao i izraz klasa, može imati različita značenja s obzirom na geografske okolnosti, historijski period i ideološku podlogu temeljem koje se vrši društvena kategorizacija. Međutim, manje-više se stvorio konsenzus prema kome je radnička klasa u užem smislu fenomen koji se vezuje za suvremena kapitalistička, socijalistička i druga društva koja su prošla kroz industrijsku revoluciju i urbanizaciju.

Za razvrstavanje radničke klase od drugih društvenih slojeva se koriste razni kriteriji. Tako se, s obzirom na formalnopravnu jednakost radnika i kapitalista vrlo često spominje materijalno bogatstvo, odnosno pripadnost nižoj klasi u kapitalističkim društvima, odnosno neposjedovanje vlastitih sredstava za proizvodnju, pa dakle i ovisnost o kapitalističkim poslodavcima.

Danas se pak pod pojmom radnička klasa često podrazumijeva tradicionalna radnička klasa čiji posao podrazumijeva fizički rad i za koju nije potrebno šire obrazovanje, a za koju se često koristi izraz plavi ovratnik. Nasuprot tome su se kao nova radnička klasa u 20. vijeku pojavili zaposlenici koji za život zarađuju uredskim radom koji zahtijeva dobro obrazovanje, a za koju se koristi izraz bijeli ovratnik.

Marksistička doktrina smatra kako je radnička klasa potlačena klasa u kapitalizmu, a kako bi u socijalizmu trebala postati vladajuća klasa i kroz diktaturu proletarijata postupno stvoriti besklasno društvo.

Marksističko shvaćanje radničke klase je posljednjih godina izloženo žestokoj kritici, s obzirom da mnogi pripadnici radničke klase u razvijenim zapadnim državama danas uživaju životni standard primjereniji srednjoj klasi nego nižoj klasi. Koncept radničke klase je isto tako predmet kritike zbog toga što se smatra neprimjerenim modernim post-industrijskim društvima.

Vanjske veze uredi


 Socijalna stratifikacija : Društvena klasa p  r  u 
Buržoazija Viša klasa Vladajuća klasa Plemstvo Bijeli okovratnik
Malograđanstvo Viša srednja klasa Kreativna klasa Džentrija Plavi okovratnik
Proletarijat Srednja klasa Radnička klasa Nouveau riche/Parvenu/Skorojevići Ružičasti ovratnik
Lumpenproletarijat Niža srednja klasa Niža klasa Klasa starog novca Zlatni okovratnik
Seljak/Kmet Robovska klasa Potlačena klasa Besklasnost