Potlačena klasa

Potlačena klasa je izraz koji se koristi za one pojedince, odnosno društvene grupe, slojeve i klase pojedinog društva koji su institucionalno ili vaninstitucionalno isključeni od svih ili većine prava, privilegija i/li elemenata materijalnog blagostanja koje postoje u tom društvu. Za taj sloj društva se ponekad slikovito koristi dno društva, a ponekad se, pod utjecajem zapadne terminologije, koristi i izraz podklasa (engleski underclass) kako bi se istaklo njegovo otuđenje ne samo od "normalnog" društva, nego i od njegovih klasnih podjela.

Iako potlačena klasa u najširem smislu pripada nižoj klasi, ta dva pojma nisu sinonimi, a definicija potlačene klase se razlikuje s obzirom na historijska razdoblja ili različite države i kulture. Tako su u robovlasničkim antičkim društvima potlačenu klasu činili robovi, u feudalnim društvima kmetovi, dok su u kastinskim društvima to pripadnici kasta "nedodirljivih" koji se jedini smatraju dostojnima raditi "nečiste" poslove. U 19. vijeku je Karl Marx za pripadnike najnižih društvenih slojeva koristio izraz lumpenproletarijat kako bi ga razlikovao od "zdravog" proletarijata.

U suvremenim zapadnim društvima se u kategorije potlačene ili pod-klase često smještaju pojedinci i društvene grupe koje su "nevidljive" i nepoželjne za sve ostale društvene slojeve, u što spadaju ilegalni imigranti, beskućnici, prosjaci, prostitutke, alkoholičari, narkomani, sitni kriminalci i sl.

V. također uredi

Reference uredi Socijalna stratifikacija : Društvena klasa p  r  u 
Buržoazija Viša klasa Vladajuća klasa Plemstvo Bijeli okovratnik
Malograđanstvo Viša srednja klasa Kreativna klasa Džentrija Plavi okovratnik
Proletarijat Srednja klasa Radnička klasa Nouveau riche/Parvenu/Skorojevići Ružičasti ovratnik
Lumpenproletarijat Niža srednja klasa Niža klasa Klasa starog novca Zlatni okovratnik
Seljak/Kmet Robovska klasa Potlačena klasa Besklasnost