Polusvijet (francuski: demi-monde) u najširem, odnosno tradicionalnom, smislu označava osobe koji se zbog hedonističkog životnog stila, prkošenja običajima i javnom moralu ili sličnih razloga smatraju "neprikladnima" i "nepoželjnima" za "normalno" društvo. Izraz "polusvijet" se u historijskom kontekstu odnosi na nonkoformističke hedoniste od kraja 18. do početka 20. vijeka; u tu se grupu obično ubrajaju boemi, ali prvenstveno žene koje su svojim promiskuitetnim životnim stilom, odnosno kao kurtizane prkosile dominantnom buržoaskom ili malograđanskom moralu. Za njih se u francuskom jeziku koristio izraz demi-mondaine, a koji potiče od Le Demi-Monde ("Polusvijet"), komedije Alexandrea Dumasa sina iz 1855. koja je za protagonisticu imala jednu takvu ženu.

U suvremenom smislu se izraz "polusvijet" općenito koristi za osobe koje se zbog životnog stila ili bavljenja kriminalom nalaze na društvenoj margini.