Proletarijat

(Preusmjereno sa stranice Proleterijat)

Proletarijat je izraz koji u marksističkoj ideologiji označava potlačenu društvenu klasu u kapitalizmu, odnosno pojedince i društvene grupe koji nemaju vlastitih sredstava za proizvodnju te su za život prisiljeni zarađivati isključivo od svog rada. Nastao od latinske riječi proles za potomstvo, ispočetka je služio kao pejorativni izraz za najniže slojeve društva - one koje nemaju drugog bogatstva osim svoje djece - da bi pod utjecajem marksizma postao svojevrsnim sinonimom za radničku klasu.

Ovaj članak je dio serije:
Marksizam
Sociologija i antropologija
Otuđenje
Buržoazija
Klasna svijest
Komunizam
Kulturalna hegemonija
Izrabljivanje
Ideologija
Proletarijat
Ekonomija
Marksistička politička ekonomija
Radna snaga
Zakon vrijednosti
Sredstva proizvodnje
Način proizvodnje
Proizvodne snage
Višak rada
Višak vrijednosti
Naknada za rad
Historija
Kapitalistička proizvodnja
Klasna borba
Diktatura proleterijata
Izvorna akumulacija
Proleterska revolucija
Proleterska internacionala
Svjetska revolucija
Filozofija
Marksistička filozofija
Historijski materijalizam
Dijalektički materijalizam
Socijalizam
Analitički marksizam
Autonomni pokreti
Feministički marksizam
Humanistički marksizam
Strukturalni marksizam
Zapadnjački marksizam
Istaknuti marksisti
Karl Marx
Friedrich Engels
Karl Kautsky
Vladimir Lenjin
Lav Trocki
Josif Staljin
Rosa Luxemburg
Mao Ce tung
Georg Lukács
Antonio Gramsci
Karl Korsch
Frankfurtska škola
Louis Althusser
Paul Lafargue
Kritike
Kritika marksizma
Grupa komunista i naprednih radnika jednog električarskog preduzeća u Beogradu 1924. godine.

Marksistička teorija ponekad u proletarijat uključuje sitnu buržoaziju (koji posjeduju vlastita sredstva za proizvodnju ali i sami rade) i lumpenproletarijat (koji ne rade). Ipak je češća podjela na:

  • industrijski proletarijat
  • poljoprivredni proletarijat
  • intelektualni proletarijat

Marksisti smatraju da su proletarijat i buržoazija - klasa vlasnika sredstava za proizvodnju - u klasnom sukobu koji će biti prevladan s uvođenjem socijalizma odnosno diktature proletarijata koji će postpuno ukinuti privatno vlasništvo, a s njime i podjelu na klase te prerasti u besklasno društvo komunizma.

Izraz proletarijat je s vremenom preuzet i od ne-marksističkih pisaca kao što je Arnold J. Toynbee koji koristi izraz "eksterni" i "interni proletarijat" u svojoj studiji svjetskih imperija.

Od proletarijata je došao izraz prol koji se često koristi kao sinonim za najniže slojeve društva, za što je najbolji primjer knjiga 1984 Georgea Orwella.


V. također uredi

Vanjski linkovi uredi


 Socijalna stratifikacija : Društvena klasa p  r  u 
Buržoazija Viša klasa Vladajuća klasa Plemstvo Bijeli okovratnik
Malograđanstvo Viša srednja klasa Kreativna klasa Džentrija Plavi okovratnik
Proletarijat Srednja klasa Radnička klasa Nouveau riche/Parvenu/Skorojevići Ružičasti ovratnik
Lumpenproletarijat Niža srednja klasa Niža klasa Klasa starog novca Zlatni okovratnik
Seljak/Kmet Robovska klasa Potlačena klasa Besklasnost