Popis iranskih jezera

Popis iranskih prirodnih jezera:

Ime Pokrajina Koordinate Površina (ha) Zapremina () Dubina (m) Visina (m) Vrsta
Ab-e Abgir-e Handaklu Zandžanska 36°53′36″N47°27′30″E - - - 1603 -
Ab-e Šur Istočni Azarbajdžan 37°57′0″N47°9′0″E - - - 1695 -
Ab-e Šur Jazdska 33°39′0″N56°34′54″E - - - 736 -
Adžigol Golestan 37°24′45″N54°41′0″E - - - 1 -
Ak-Gol Markazi 34°32′29″N49°1′59″E - - - 1631 -
Ak-Gol Zapadni Azarbajdžan 39°32′16″N44°45′37″E - - - 783 -
Alagol Golestan 37°21′38″N54°35′40″E - - - 250 -
Almagol Golestan 37°25′47″N54°38′41″E - - - 0 -
Amalu-Goli Istočni Azarbajdžan 37°39′55″N46°37′53″E - - - 2405 kratersko; slatkovodno
Aržan Fars 29°36′43″N51°58′37″E 1400,0 56,000.000 4,0 1990 tektonsko; slatkovodno
Atgoli Ardabilska 38°21′3″N47°49′54″E 3,0 80.000 5,0 2496 tektonsko; slatkovodno
Avan Kazvinska 36°28′59″N50°26′38″E - - - 1862 -
Bahtegan Fars 29°20′57″N53°51′10″E 150.000,0 1.650,000.000 1,1 1525 tektonsko, slano
Band-e Čahruj Južni Horasan 31°9′44″N59°42′58″E - - - 1001 -
Baram-e Mad-Ab Fars 30°36′12″N51°46′53″E - - - 2828 -
Baram-e Sefid Fars 30°37′39″N51°51′33″E - - - 2112 -
Baram-e Sijah Fars 30°35′54″N51°52′21″E - - - 2422 -
Barm-e Alvan Kuhgiluje i Bojer-Ahmad 31°0′35″N50°14′26″E - - - 1161 -
Barm-e Hafpar Kuhgiluje i Bojer-Ahmad 31°18′38″N50°39′58″E - - - 1715 -
Barm-e Movr-e Zard Kuhgiluje i Bojer-Ahmad 31°13′40″N50°47′20″E - - - 2180 -
Barm-e Šahzade Abdulah Huzestan 31°24′7″N50°9′24″E - - - 1760 -
Barm-e Šerang-Rang Kuhgiluje i Bojer-Ahmad 31°15′12″N50°45′3″E - - - 2628 -
Barm-e Šur Fars 30°5′9″N50°59′35″E - - - 742 -
Barm-e Šur Huzestan 31°30′51″N49°41′32″E - - - 588 -
Barm-Firuz Fars 30°22′44″N51°56′31″E - - - 3329 -
Bazangansko jezero Razavi Horasan 36°18′52″N60°28′51″E 69,0 5,520.000 12,0 852 tektonsko; slatkovodno
Berke-je Pošt-e Sijah Hormuzgan 27°0′0″N54°4′45″E - - - 328 -
Bidšahersko jezero Fars 27°57′34″N53°46′26″E - - - 754 -
Biše-je Ab-Garm Fars 29°5′24″N51°57′19″E - - - 728 -
Biše-je Katak Čahar-Mahal i Bahtijari 31°50′18″N51°5′47″E - - - 2205 -
Biše-je Naseri Fars 29°6′31″N51°57′3″E - - - 716 -
Bone-je Sartijuk Huzestan 31°32′56″N49°36′56″E - - - 570 -
Čah-Zangar Kermanska 29°47′7″N55°14′2″E - - - 1687 -
Čah-Zelzele Fars 28°15′31″N54°19′3″E - - - 1070 -
Čal-Tar Čahar-Mahal i Bahtijari 31°51′40″N51°1′23″E - - - 2514 -
Čale-Beton Huzestan 32°11′57″N49°0′26″E - - - 481 -
Češme-Namak Razavi Horasan 35°6′54″N61°1′48″E 220,0 24,000.000 1,5 727 tektonsko; slano
Čonak-Gol Istočni Azarbajdžan 37°39′10″N46°44′17″E - - - 2160 kratersko, slatkovodno
Dagal-e Mordar Južni Horasan 30°53′0″N59°59′0″E - - - 1162 -
Dak-e Bala Južni Horasan 33°42′54″N59°39′12″E - - - 1200 -
Dak-e Bazir Jazdska 32°36′50″N58°0′37″E - - - 957 -
Dak-e Birk Južni Horasan 33°19′19″N58°21′1″E - - - 1242 -
Dak-e Čehel-Tan Jazdska 31°47′17″N54°41′35″E - - - 1299 -
Dak-e Daraz Jazdska 31°2′25″N54°46′29″E - - - 1679 -
Dak-e De-Šak Južni Horasan 32°42′49″N58°13′39″E - - - 957 -
Dak-e Gur-Hovri Kermanska 30°58′6″N54°42′51″E - - - 1678 -
Dak-e Hadži-Eshak Razavi Horasan 34°22′1″N59°26′9″E - - - 854 -
Dak-e Hamun Južni Horasan 33°38′42″N60°30′0″E 150,0 375.000 0,5 682 tektonsko; slano
Dak-e Hejrabad Jazdska 33°52′26″N56°11′49″E - - - 772 -
Dak-e Hovz-Band Južni Horasan 33°6′8″N58°25′5″E - - - 1244 -
Dak-e Hovz-Gazal Kermanska 31°0′42″N54°43′9″E - - - 1691 -
Dak-e Kadir Jazdska 32°31′22″N56°57′6″E - - - 943 -
Dak-e Kadžvan Južni Horasan 33°12′29″N58°20′21″E - - - 1244 -
Dak-e Kermani Jazdska 31°7′22″N54°50′31″E - - - 1632 -
Dak-e Kodidže Jazdska 32°41′26″N55°52′42″E - - - 892 -
Dak-e Korizi Jazdska 32°32′55″N55°58′45″E - - - 870 -
Dak-e Lafu Jazdska 31°8′27″N54°47′53″E - - - 1702 -
Dak-e Langari Jazdska 32°5′34″N55°49′0″E - - - 1510 -
Dak-e Lutak Kermanska 31°15′3″N58°32′15″E - - - 615 -
Dak-e Marzangi Južni Horasan 33°23′56″N60°46′56″E - - - 666 -
Dak-e Mahije Južni Horasan 33°58′0″N60°2′0″E - - - 821 -
Dak-e Muhamed-han Južni Horasan 31°14′58″N59°7′32″E - - - 881 -
Dak-e Muhamedabad Južni Horasan 33°23′11″N58°38′10″E - - - 1300 -
Dak-e Puze-Rig Razavi Horasan 34°29′8″N59°27′29″E - - - 853 -
Dak-e Rabat Južni Horasan 33°25′12″N58°12′32″E - - - 1253 -
Dak-e Sar-Hamat Južni Horasan 31°19′54″N59°7′12″E - - - 892 -
Dak-e Sijahbal Južni Horasan 31°29′8″N59°46′25″E - - - 1062 -
Dak-e Sorh Isfahanska 33°34′14″N52°44′40″E - - - 947 -
Dak-e Šekafte Južni Horasan 33°41′39″N59°43′51″E - - - 1198 -
Darivak Teheranska 36°3′0″N51°28′0″E - - - 3438 -
Dašt-e Gejb-Hamun Sistan i Balučistan 28°6′38″N60°50′21″E - - - 1353 -
Delfune Luristan 33°5′15″N47°42′13″E - - - 718 -
Fešang-Či Kavzinska 36°18′48″N50°4′31″E - - - 1431 -
Garov Gord-e Zarin Zapadni Azarbajdžan 37°10′40″N44°51′22″E - - - 2239 -
Gavhuni Isfahanska / Jazdska 32°8′57″N52°51′14″E - - - 1451 -
Gol-Navar Zapadni Azarbajdžan 38°56′3″N44°12′28″E - - - 2327 -
Gol-Ramijan Golestan 36°58′34″N55°6′21″E - - - 340 -
Golkani Hormuzgan 27°10′44″N56°15′25″E - - - 4 -
Gorgi Sistan i Balučistan 29°54′48″N60°27′18″E - - - 1259 -
Gugli Istočni Azarbajdžan 37°42′29″N46°8′42″E - - - 2279 -
Gurija Luristan 33°5′12″N47°42′2″E - - - 718 -
Guzgol Ardabilska 38°3′43″N48°6′40″E 3,6 54.000 3,0 1611 tektonsko, slano
Hadar-Hadži Zapadni Azarbajdžan 37°1′54″N45°32′46″E - - - 1281 -
Hadž-Alikoli Semnanska 35°55′26″N54°42′33″E 81.300,0 270,000.000 1,0 1027 tektonsko, slano
Haft-Barm Fars 29°49′9″N52°2′17″E - - - 2150 -
Hamun-e Džaz-Murijan Kermanska / Sistan i Balučistan 27°24′0″N58°49′27″E 280.000,0 2.800,000.000 2,0 367 tektonsko; slano
Hamun-e Helmand Sistan i Balučistan 31°0′0″N61°15′0″E - - - 462 -
Hamun-e Maškel Sistan i Balučistan 28°15′0″N62°55′0″E - - - 498 -
Hamun-e Sabari Sistan i Balučistan 31°25′31″N61°13′40″E - - - 458 -
Hamun-e Tagar Sistan i Balučistan 28°16′36″N60°37′45″E - - - 1411 -
Harmsko jezero Fars 28°14′27″N53°27′36″E - - - 798 -
Hoške-Darja Gilan 37°19′30″N48°52′19″E - - - 1367 -
Gadir-e Asb Isfahanska 34°27′11″N51°20′30″E 1100,0 5,500.000 1,0 787 tektonsko; slano
Gohar Luristan 33°18′20″N49°16′59″E 87,8 12,260.000 28,0 2335 ledenjačko; slatkovodno
Havir Teheranska 35°43′56″N52°14′43″E 6,0 420.000 14,0 2896 tektonsko; slatkovodno
Hovz-e Soltan Komska 35°0′44″N50°56′56″E 28.000,0 140,000.000 1,0 798 tektonsko; slano
Imersko jezero Golestan 37°8′0″N54°52′0″E - - - 16 -
Istahr-e Abijari Isfahanska 33°42′26″N50°34′13″E - - - 1723 -
Istahr-e Džohni-Goli Istočni Azarbajdžan 38°39′55″N45°54′22″E - - - 2349 -
Istahr-e Gol-Darehsi Istočni Azarbajdžan 37°49′53″N46°10′23″E - - - 1905 -
Istahr-e Hašt Istočni Azarbajdžan 37°50′0″N46°57′34″E - - - 2426 -
Istahr-e Kas Razavi Horasan 36°21′19″N59°8′15″E - - - 1979 -
Istahr-e Kovč-Goli Istočni Azarbajdžan 38°37′49″N45°54′33″E - - - 2317 -
Istahr-e Kuri-Gol Istočni Azarbajdžan 37°25′39″N46°45′52″E - - - 1683 -
Jari-Kale Zapadni Azarbajdžan 38°17′13″N45°1′39″E - - - 1382 -
Kabud-Istahr Gilan 36°51′24″N49°46′22″E - - - 1871 -
Kadir Markazi 34°23′27″N50°6′1″E 3,4 32.000 2,0 1803 tektonsko; slano
Kafe-je Anar Kermanska 31°3′48″N55°26′32″E - - - 1271 -
Kafe-je Dehejdar Kermanska 31°3′5″N55°8′27″E - - - 1416 -
Kafe-je Govr-Harbari Jazdska 32°28′46″N56°25′4″E - - - 928 -
Kafe-je Hejdarabad Jazdska 31°12′28″N54°59′40″E - - - 1447 -
Kafe-je Mehdiabad Jazdska 31°16′16″N54°59′59″E - - - 1424 -
Kafe-je Nader Jazdska 32°34′0″N57°41′0″E - - - 734 -
Kafe-je Namak Jazdska 30°22′43″N54°18′58″E - - - 1491 -
Kafe-je Takestan Jazdska 31°30′46″N53°15′3″E - - - 1490 -
Kaftarsko jezero Fars 30°33′52″N52°45′54″E - - - 2317 -
Kahriz Čahar-Mahal i Bahtijari 31°48′59″N51°2′37″E - - - 3375 -
Kaku-Istahr Golestan 36°32′32″N54°25′50″E - - - 2609 -
Kalkanlu Ardabilska 38°55′16″N48°3′35″E 1,0 15.000 3,0 1673 tektonsko, slatkovodno
Kara-Bolag-Goli Zapadni Azarbajdžan 39°31′49″N44°49′24″E - - - 774 -
Kara-Gol (Ardabil) Ardabilska 38°20′13″N47°54′9″E - - - 3072 tektonsko; slatkovodno
Kara-Gol (Haštrud) Istočni Azarbajdžan 37°14′48″N46°54′17″E 4,5 100.000 4,0 1798 tektonsko; slatkovodno
Kara-Gol (Sarab) Istočni Azarbajdžan 38°8′14″N47°39′54″E 5,0 75.000 6,0 2738 tektonsko; slatkovodno
Kaspijsko jezero Gilan / Mazandaran / Golestan 41°40′0″N50°40′0″E 37,100.000,0 69,400.000,000.000 1025,0 −28 tektonsko; slano
Kavir-e Alahabad Jazdska 32°41′7″N55°31′46″E - - - 1120 -
Kavir-e Darandžir Jazdska 32°8′49″N55°5′45″E - - - 882 -
Kavir-e Mejkan Markazi 34°11′43″N49°48′54″E 10.640,0 74,500.000 1,4 1657 tektonsko; slano
Kavir-e Namak Razavi Horasan / Jazdska 34°40′15″N57°38′43″E - - - 807 -
Kavir-e Namakzar Razavi Horasan 34°40′39″N58°58′50″E - - - 834 -
Kavir-e Sagand Jazdska 32°27′54″N55°24′22″E - - - 1000 -
Kavir-e Sijah-Kuh Isfahanska 32°44′30″N53°45′49″E - - - 958 -
Kavir-e Sijah-Tak Jazdska 32°45′47″N55°6′21″E - - - 855 -
Kavir-e Tarik-Reza Jazdska 33°42′4″N55°38′48″E - - - 690 -
Kečli-Gol Istočni Azarbajdžan 37°5′35″N46°51′31″E - - - 2163 -
Kiv Luristan 33°30′28″N48°21′5″E - - - 1198 -
Kivar Hamadanska 34°6′32″N48°19′28″E - - - 1873 -
Kizil-Bare-Goli Ardabilska 38°15′0″N47°53′0″E 4,0 160.000 8,0 3514 tektonsko; slatkovodno
Kizil-Gol Ardabilska 38°11′48″N47°52′40″E 1,0 19.000 4,0 2958 tektonsko, slatkovodno
Kohle-je Kazemi Kuhgiluje i Bojer-Ahmad 31°0′10″N50°13′57″E - - - 1040 -
Kovpi-je Baba-Ali Zapadni Azarbajdžan 36°57′24″N45°52′40″E - - - 1240 -
Kura-Navar Sistan i Balučistan 30°12′9″N60°13′0″E - - - 1407 -
Kuri-Gol Istočni Azarbajdžan 37°55′0″N46°42′0″E 120,0 3,000.000 5,0 1905 tektonsko, slatkovodno
Kuri-Gol Ardabilska 38°8′52″N47°51′13″E 0,5 5000 2,0 2808 tektonsko; slatkovodno
Maharlu Fars 29°26′56″N52°49′3″E 25.000,0 240,000.000 2,0 1453 tektonsko, slano
Mali Gohar Luristan 33°17′29″N49°18′49″E 2,8 56.000 4,0 2410 ledenjačko; slatkovodno
Marmišu Zapadni Azarbajdžan 37°34′58″N44°38′8″E - - - 1724 -
Mejdan-e Gel Fars 28°56′15″N55°3′47″E - - - 1560 -
Namak Isfahanska, Komska i Semnanska 34°29′31″N51°52′50″E 156.000,0 780,000.000 1,0 788 tektonsko; slano
Namak Golestan 37°24′3″N54°38′44″E - - - 17 -
Namak Razavi Horasan 35°10′1″N61°2′10″E 280,0 1,400.000 1,0 757 tektonsko; slano
Namak-e Horam-Dašt Kermanska 29°15′42″N58°29′4″E - - - 823 -
Namak-e Motonaveb Kermanska 29°24′17″N55°24′17″E - - - 1681 -
Namakzar Južni / Razavi Horasan 33°58′32″N60°28′25″E 80.000,0 400,000.000 1,0 596 tektonsko; slano
Namakzar-e Abarku Jazdska 30°58′0″N53°29′51″E - - - 1448 -
Namakzar-e Sehlabad Južni Horasan 32°7′0″N59°56′33″E - - - 1328 -
Namakzar-e Vašan Sistan i Balučistan 30°18′23″N60°31′1″E - - - 1245 -
Navar Sistan i Balučistan 30°7′31″N60°28′0″E - - - 1335 -
Nur Ardabilska / Gilan 37°59′52″N48°33′53″E 560,0 16,800.000 5,5 2480 -
Parišan Fars 29°31′6″N51°47′47″E 4800,0 144,000.000 7,0 819 tektonsko; slatkovodno
Petergan Južni Horasan 33°30′10″N60°36′59″E 60.000,0 300,000.000 1,0 626 tektonsko; slano
Ras-Do-Bande Sistan i Balučistan 28°6′58″N59°14′37″E - - - 1100 -
Rigzar-e Čah-Katu Jazdska 32°7′40″N56°25′50″E - - - 1096 -
Rigzar-e Sang-Sorh Jazdska 32°16′56″N56°16′11″E - - - 929 -
Rigzar-e Šalapu Jazdska 32°25′44″N56°21′0″E - - - 1077 -
Ruh-e Morgum Jazdska 33°9′48″N57°3′5″E - - - 605 -
Sabalansko jezero Ardabilska 38°16′4″N47°50′9″E 1,0 80.000 15,0 4784 kratersko; slatkovodno
Sabz Razavi Horasan 36°20′35″N59°3′20″E 38,4 6,000.000 31,0 2295 tektonsko; slatkovodno
Sahun Teheranska 35°50′58″N52°20′58″E 10,0 10.000 2,0 3077 tektonsko; slatkovodno
Sakin Jazdska pokrajina 30°13′58″N54°17′13″E - - - 1517 -
Sar-Gazu Hormuzgan 27°30′29″N56°27′42″E - - - 181 -
Sarab-e Taht-e Sulejman Zapadni Azarbajdžan 36°36′15″N47°14′6″E - - - 2151 -
Sarapsko jezero Istočni Azarbajdžan 37°55′11″N47°42′19″E - - - 1741 -
Sargarmam-e Šejh Zapadni Azarbajdžan 37°11′7″N44°48′57″E - - - 2727 -
Sari-Gol Ardabilska 38°12′42″N47°50′24″E 0,8 27.300 7,0 3432 tektonsko, slatkovodno
Sejran-Goli Zapadni Azarbajdžan 36°59′34″N45°33′56″E - - - 1285 -
Sijah-Ab Ilamska 33°20′29″N46°28′58″E - - - 953 -
Šak-e Bijardžomand Semnanska 35°49′37″N55°34′1″E - - - 1146 -
Šat-e Bandan Huzestan 31°49′10″N49°55′50″E - - - 826 -
Šat-e Ize Huzestan 31°53′7″N49°51′41″E - - - 812 -
Šat-e Sorh Jazdska 31°7′25″N54°43′1″E - - - 1714 -
Šat-e Tebembi Huzestan 32°40′52″N49°25′23″E - - - 2207 -
Širin-Bahar Huzestan 32°20′56″N49°36′15″E - - - 808 -
Šur-Gel Ardabilska 38°5′20″N48°17′45″E 20 400.000 4,0 1480 tektonsko, slano
Šur-Gel Zandžanska 36°32′43″N47°30′1″E - - - 1805 -
Šur-Gol Ardabilska 38°4′15″N48°7′32″E 4,8 48.000 2,0 1575 tektonsko, slano
Šur-Gol Zapadni Azarbajdžan 37°2′40″N45°28′18″E - - - 1281 -
Šurabil Ardabilska 38°12′48″N48°16′58″E 170,0 14,000.000 10,0 1365 tektonsko, slano
Šurehzar-e Mehragan Hormuzgan 26°40′47″N54°44′8″E - - - 8 -
Tabi-je Ahank Teheranska 35°29′38″N52°29′58″E - - - 1855 -
Tak-Farhad Sistan i Balučistan 28°10′55″N59°10′40″E - - - 995 -
Tak-Sif al-Dini Sistan i Balučistan 28°11′41″N59°7′11″E - - - 878 -
Tal-Ahugan Sistan i Balučistan 28°14′58″N59°4′15″E - - - 892 -
Tal-e Ov Fars 29°3′34″N52°5′37″E - - - 901 -
Talabha-je Tabi Luristan 33°0′39″N47°43′26″E - - - 496 krško, slatkovodno
Tar Teheranska 35°43′48″N52°13′38″E 37,0 3,300.000 18,0 2911 tektonsko; slatkovodno
Tardak Fars 29°13′4″N52°15′20″E - - - 1968 krško, slatkovodno
Tašk Fars 29°44′0″N53°35′0″E 31.300,0 31,000.000 1,0 1525 tektonsko, slano
Urmija Istočni / Zapadni Azarbajdžan 37°42′0″N45°19′0″E 520.000,0 26.000,000.000 16,0 1280 tektonsko, slano
Valašt Mazandaran 36°32′19″N51°17′23″E 15,0 3,000.000 28,0 915 tektonsko; slatkovodno
Veliki Gur-Ab Čahar-Mahal i Bahtijari 31°46′42″N50°26′44″E - - - 2322 -
Zard-Abe Luristan 33°4′41″N47°39′2″E - - - 663 -
Zarivar Kurdistanska 35°32′56″N46°7′47″E 750,0 54,000.000 12,0 1281 tektonsko; slatkovodno

VezeUredi

Vanjske vezeUredi

Ostali projekti
 U Wikimedijinoj ostavi ima još materijala vezanih za: Jezera Irana