Paleolozi su poslednja vladarska dinastija koja je vladala Vizantijom. Svoju vladavinu su započeli oslobađanjem Carigrada 1261. godine, a okončali su je padom Carigrada 1453. godine kada u odbrani grada gine poslednji vizantijski car Konstantin Dragaš. Sporedna linija koja je upravljala Monferatom održala se do početka XX veka.

Paleolozi

{{{tekst_uz_sliku}}}

Država Vizantijsko carstvo, Morejska despotovina i Monferatska kneževina
Zvanja despot, car, knez
Posed od Vizantije, Moreje i Monferata
Osnivač porodice Mihajlo VIII
Enobliranje 1261.
Poreklo grčko

Carevi iz dinastije Paleologa (1259 - 1453)

uredi

Spoljašnje veze

uredi

Šablon:Vizantija