Za ostala značenja, vidi Car (razvrstavanje).

Car je izraz koji se koristi za monarha koji predstavlja suverena, odnosno poglavara carstva. Izraz carica se koristi za cara ženskog spola, odnosno za suprugu muškog cara. Sinonim za ovaj izraz je imperator, koji potiče od istoimene rimske titule, ali se on nešto rjeđe upotrebljava.

Razine plemstva
Koronet earla
Car / Carica

Kralj / Kraljica

Princ, Knez / Princeza, Kneginja

Veliki vojvoda / Velika vojvotkinja

Nadvojvoda / Nadvojvotkinja

Vojvoda / Vojvotkinja

Markiz / Markiza

Markgrof / Markgrofica

Grof / Earl / Grofica / Kontesa

Vikont / Vikontesa

Baron (Barun) / Baronica / Barunica

Car je po časti i rangu u pravilu iznad kraljeva.

Naziv mu dolazi od Julija Cezara, odnosno Oktavijana koji se kao Cezarov nasljednik proglasio prvim rimskim carem.

U današnjem svijetu se jedino japanski car smatra carem.

Neki carevi u istoriji uredi