Markgrof (nem. Markgraf) je franačka odnosno germanska plemićka titula. Markgrof je vršio funkcije vojnog vladara neke od karolinških pograničnih provincija ili marki, koje su nosile ime markgrofovija. Kako su pogranične oblasti obično bile od veće važnosti nego oblasti iz unutrašnjosti, a često su bile i veće, markgrofovi su često posedovali veće povlastice i moći od običnih grofova iz unutrašnjosti.

Razine plemstva
Koronet earla
Car / Carica

Kralj / Kraljica

Princ, Knez / Princeza, Kneginja

Veliki vojvoda / Velika vojvotkinja

Nadvojvoda / Nadvojvotkinja

Vojvoda / Vojvotkinja

Markiz / Markiza

Markgrof / Markgrofica

Grof / Earl / Grofica / Kontesa

Vikont / Vikontesa

Baron (Barun) / Baronica / Barunica

Kasnije je markgrof postala titula analogna ili nešto ispod titule markiza.