Razine plemstva
Koronet earla

Car / Carica


Kralj / Kraljica


Princ, Knez / Princeza, Kneginja


Veliki vojvoda / Velika vojvotkinja


Nadvojvoda / Nadvojvotkinja


Vojvoda / Vojvotkinja


Markiz / Markiza


Markgrof / Markgrofica


Grof / Earl / Grofica / Kontesa


Vikont / Vikontesa


Baron (Barun) / Baronica / Barunica

Markgrof (nem. Markgraf) je franačka odnosno germanska plemićka titula. Markgrof je vršio funkcije vojnog vladara neke od karolinških pograničnih provincija ili marki, koje su nosile ime markgrofovija. Kako su pogranične oblasti obično bile od veće važnosti nego oblasti iz unutrašnjosti, a često su bile i veće, markgrofovi su često posedovali veće povlastice i moći od običnih grofova iz unutrašnjosti.

Kasnije je markgrof postala titula analogna ili nešto ispod titule markiza.