Markiz (žen. markiza) je plemićka titula u mnogim evropskim monarhijama. Najčešće je po rangu iznad grofa, odnosno predstavlja ekvivalent/sinonim germanskoj tituli markgrofa, a ispod vojvode. U zapadnoj literaturi se također koristi kao prijevod za odgovarajuće plemićke titule u Kini i Japanu.

Razine plemstva
Koronet earla
Car / Carica

Kralj / Kraljica

Princ, Knez / Princeza, Kneginja

Veliki vojvoda / Velika vojvotkinja

Nadvojvoda / Nadvojvotkinja

Vojvoda / Vojvotkinja

Markiz / Markiza

Markgrof / Markgrofica

Grof / Earl / Grofica / Kontesa

Vikont / Vikontesa

Baron (Barun) / Baronica / Barunica

Izvori

uredi