Komunistička partija

Komunistička partija ili komunistička stranka su izrazi koji se koriste za političku stranku koja se zalaže za praktičnu primjenu komunističke ideologije, odnosno uspostavljanje komunističkog državnog uređenja. Naziv dolazi od Manifesta Komunističke partije koga su 1848. napisali Karl Marx i Friedrich Engels.

Komunistička partija je, prema lenjinističkoj teoriji, avangarda (predvodnik) radničke klase; kada je ta partija na vlasti, ona predstavlja najvišu vlast diktature proletarijata. Lenjinove teorije o ulozi komunističke partije su se razvile početkom 20. vijeka kada su se tadašnji ruski socijaldemokrati podijelili u dvije međusobno suprotstavljene frakcije - boljševike ("većina") i menjševike ("manjina").

Vladimir Iljič Lenjin, koji je postao vođa boljševika, zalagao se kako revolucionarna partija mora biti malobrojna avangarda sa centraliziranim vodstvom i članstvom od "provjerenih" kadrova; menjševici su se, pak, zalagali za masovni i široki pokret. Boljševička partija je tokom oktobarske revolucije došla na vlast u Rusiji 1917. i sa vremenom se trasnformirala u Komunističku partiju Sovjetskog Saveza. Nakon što je stvorila Komunističku interacionalu njen model organizacije su tokom sljedećih godina i decenija kopirale brojne druge komunističke partije širom svijeta.

Trenutno u svijetu postoji nekoliko stotina komunističkih partija; njihov uticaj i uspjeh se razlikuje od zemlje do zemlje. Dok su u Evropi, gdje su decenijama bile među najjačim i vladajućim strankama, danas uglavnom potpuno marginalizirane ili su napustile komunističku ideologiju postavši reformirane komunističke partije, u zemljama Trećeg svijeta još uvijek imaju značajan uticaj. U tri zemlje - Kubi, NR Kini i Vijetnamu - su komunističke partije još uvijek vladajuće stranke. [1]

Najveća komunistička partija na svijetu je Komunistička partija Kine, koja je sa 78 miliona članova, ujedno i najveća politička stranka na svijetu uopće.

Lista

Izvori

  1. O tome da li se Radnička partija Koreje, vladajuća stranka Sjeverne Koreje, ima karakter komunističke partije postoji spor vezan uz različite stavove o tome da li njena službena ideologija džuče pripada marksizmu ili ne.

V. također