Stranka na vlasti

(Preusmjereno sa stranice Vladajuća stranka)

Vladajuća ili stranka na vlasti je politička stranka čiji članovi kontroliraju sve ili najveći dio organa vlasti u nekoj državi.

Taj se izraz često koristi za jedinu legalnu stranku u jednopartijskim sistemima, ali i stranku koja u višestranačkim sistemima uspiju na izborima osvojiti većinu mjesta u parlamentu ili na neki drugi način dobiti ustavnu legitimaciju za preuzimanje vlasti.

U nekim državama se vladajućom strankom smatra i stranka koja sama nema većinu u parlamentu niti sama drži vlast, ali zato predstavlja najveći i najvažniji dio vladajuće koalicije stranaka. Kao primjeri za to se navode CDU u Njemačkoj, Srpska napredna stranka u Srbiji i HDZ u Hrvatskoj.

U nekim je državama, zbog specifičnosti političkog sistema, a pogotovo u slučaju kada je ustavom propisana oštra podjela vlasti, ponekad teško utvrditi koja stranka predstavlja vladajuću. U SAD se tako stranka čiji je član predsjednik tradicionalno smatra vladajućom, ali ne i u slučajevima kada njemu suprotna stranka ima kvalificiranu većinu u Kongresu.