Turon

Turonij je stadij epohe kasne krede. Pokriva vrijeme između 93,5 ± 0,8 Ma i 89,3 ± 1 Ma (miliona godina).

LiteraturaUredi

Period krede
Donja kreda Gornja kreda
Berijas Valendis Otriv Barem Apt Alb Cenoman Turon Konijak Santon Kampan Mastriht