U geološkoj kronologiji valanginij je stadij epohe donje krede. Pokriva vrijeme između 140,2 Ma i 136,4 Ma (miliona godina). Valanginijski stadij slijedi berriasijski stadij donje krede i prethodi hauterivijskom stadiju donje krede.

Period krede
Donja kreda Gornja kreda
Berijas Valendis Otriv Barem Apt Alb Cenoman Turon Konijak Santon Kampan Mastriht