Faunalni stadij

Faunalni stadiji su pod-podjele naslaga stijena koje uglavnom koriste paleontolozi koji proučavaju fosile za razliku od geologa koji proučavaju stvaranje stijena. Faunalni stadij se obično sastoji od niza stijena koje sadrže slične fopsile. Tu se obično nalazi jedan ili više indeksnih fosila koji su uobičajeni, lako prepoznatljivi i ograničeni na jedno ili nekoliko stadija. Tako će, na primjer, sjevernoamerički paleontolog koji pronađe dijelove trilobita Olenellus identificirati pripadnost stijena Waucobanskom stadiju dok će dijelovi kasnijih trilobita kao što su Elrathia odrediti pripadnost stijena albertanskom stadij. Stadij je izraz koji određuje niz stijena; on je ekvivalent izrazu doba koji definira vremenski period, iako se oba izraza koriste u neformalnoj literaturi.

Faunalni stadij su bili prilično važni u 19. i na početku 20. vijeka jer su predstavljali jedino sredstvo za određivanje starosti naslaga stijenja do razvoja seizmologije i radioaktivnog datiranja u drugoj polovici 20. vijeka.

Faunalni stadiji su regionalne prirode. Oni često sadrže mnoge formacije različitih tipova stijena koje su se nataložile u različitim okolnostima u istom vremenu. U posljednje vrijeme, regionalne i globalne korelacije nizova stijena su postale relativno izvjesne, pa je manje potrebe da se preko faune označava doba stvaranja stijena. Postojala je tendencija da se koriste evropske, i u manjem opsegu, azijske oznake za iste periode širom svijeta, iako u mnogim slučajevima faune nisu imale mnogo sličnosti jedna s drugom.

V. također uredi