Barremijski stadij je bio period geološkog vremena između 130 Ma i 125 Ma (miliona godina). Smatra se dijelom donjeg perioda krede.

Literatura uredi

Period krede
Donja kreda Gornja kreda
Berijas Valendis Otriv Barem Apt Alb Cenoman Turon Konijak Santon Kampan Mastriht