Cenomanij (isto tako poznat kao Woodbiniaj) je prvi stadij epohe kasne jure. Pokriva vrijeme između 99,6 ± 0,9 Ma i 93,5 ± 0,8 Ma (miliona godina).

Literatura

uredi
Period krede
Donja kreda Gornja kreda
Berijas Valendis Otriv Barem Apt Alb Cenoman Turon Konijak Santon Kampan Mastriht